> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Panelový dům v 21. století

Panelový dům v 21. století

3. ročník studentské soutěže.

Posláním soutěže je orientace nastupující generace odborníků na nezbytnost péče o vystavěné obytné prostředí panelákových sídlišť i o trvale udržitelný rozvoj bydlení formou nové výstavbu finančně dostupných bytových domů, řešenou jako součást kompletního obytného prostředí. Soutěž má za účel seznámit účastníky soutěže s problematikou regenerace panelových sídlišť a technologiemi na jejich revitalizaci, zateplení a technické dovybavení, zrovna tak jako s možnostmi nových technologií a koncepcí pro cenově dostupné bydlení. Soutěž chce ocenit zajímavé architektonické koncepty, technická stavební řešení a návrhy a presentovat tyto výsledky odborné i laické veřejnosti.

Vyhlašovatelé:

Státní fond rozvoje bydlení
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Partneři a záštity:

INCHEBA EXPO Praha ((organizátor výstavy Panelový dům a byt 2010)
Česká komora architektů
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Česká stavební akademie
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
BAUMIT, spol. s r.o.
NSC Brno

Porota:

Předsedkyně poroty:
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Členové poroty:
JUDr. Jan Wagner, Státní fond rozvoje bydlení
Ing. arch. Ivan Hnízdil, Real design architektonický atelier, ČKA
Ing. Jiří Tingl, Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Ing. Tomáš Fendrych, BAUMIT, spol. s r.o.
Ing. arch. Jozef Kaliský, Incheba Bratislava
PhDr. Jan Novotný, Incheba Expo Praha
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting, ČKAIT

Seznam oceněných projektů:

1. cena  – Revitalizace obytného souboru valachův Žleb
ČVUT, Fakulta stavební, Miroslav Talaša, Hana Staroňová
2. cena  – Humanizace obytného souboru v Přerově
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Bc. Jan Horký, Bc. Milan Šuška
2. cena – Studie regenerace panelových domů v Praze – Řepích
ČVUT, Fakulta architektury, Petr Paleček, Bořek Peška, Vilém Hrubý, Zdeněk Svoboda
1. odměna – Nástavba na panelový dům
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ondřej Toman
2. odměna – Regenerace panelového domu typu VOS
Vysoká škola Báňská – TUO, Fakulta stavební, Bc. Richard Šimek
2. odměna – Adaptace panelového domu
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Petr Juráň, Martin Kaňák
2. odměna – Revitalizace panelového domu
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Michal Pospíšil, Ivo Šimčík
2. odměna – Rekonstrukce panelového domuTO6B v Ostravě Porubě
FAST, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Lucie Kučerová, Martin Kudlák

Čestné uznání  – Bytový dům Pod Lysou
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Jiří Macura
Čestné uznání – Regenerace panelového domu OP 1.1
VSB-TU Ostrava – Fakulta stavební, Martin Tota, Veronika Čecháková
Čestné uznání – Regenerace panelového domu ve Slezské Ostravě
Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Petra Šnapková, Kateřina Provazníková

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: