> Home Page > Public Section > Consultancy > Legal Advisory > Novinky z právní poradny

Novinky z právní poradny

Právní poradenství společnosti eAdvokacie.

Dotaz:

Jsem vlastníkem bytu a podílovým spoluvlastníkem pozemku a společných prostor v domě s 20 bytovými jednotkami (v domě vzniklo společenství vlastníků). Sousední byt (ve vlastnictví města) je připraven k prodeji tzv. obálkovou metodou. Prosím o zodpovězení následujících dotazů:

  1. Vzniká mi jako spoluvlastníkovi společných prostor a pozemku nárok na předkupní právo k tomuto bytu ? (spolu s vlastnickým právem k tomuto bytu přejdou i adekvátní spoluvlastnické podíly ke společným částem domu a k pozemku, na němž se dům nachází)
  2. Lze uplatnit předkupní právo u obálkové metody? Např. dorovnáním nejvyšší nabídky?

Odpověď:

Jako podílovému spoluvlastníkovi společných prostor a pozemku Vám nevzniká předkupní právo k prodávanému bytu a tudíž ho není ani možné uplatnit u „obálkové metody“. Tato problematika je upravena zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, což je úprava speciální ve vztahu k občanskému zákoníku a má tudíž přednost. Předkupní právo by Vám vzniklo pouze v případě, že by jste byl jako fyzická osoba nájemcem zmíněného bytu.

Dotaz:

Dobrý den, mám dva roky v osobním vlastnictví byt, v němž nemám trvalé bydliště. Z akutních finančních důvodů ho potřebuji nyní prodat. Je platná informace, že v tomto případě musím zaplatit 20% daň z prodeje? Je nějaká možnost, jak toto vyřešit? Pomůže to, že převedu byt na dceru?

Odpověď:

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu stanoví tři možnosti pro osvobození od daně z příjmu (prostředky získané z prodeje nemovitosti) fyzických osob. První z nich stanoví, že prodávající musí mít v předmětné nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2let bezprostředně před prodejem. Druhou možností pro osvobození je uplynutí doby 5let mezi koupí a prodejem nemovitosti a třetí, poslední možností je případ, kdy prodávající měl v předmětné nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let, jestliže následně použije získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby. Pro úplnost dodávám, že sazba daně z příjmu činí 15%, nikoli Vámi zmíněných 20%.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: