> Home Page > Public Section > Current News > Contests > Stavební výrobek – technologie roku 2010

Stavební výrobek – technologie roku 2010

Cesta kvality pro české stavebnictví.

3. ročník soutěže vyhlášené Českou stavební akademií

Posláním soutěže je zvyšování technické a uživatelské kvality výsledků stavitelského umění šířením znalostí o jakosti a způsobu využití vynikajících výrobků a technologií a propagace nově zavedených inovací a vynálezů.

Záštitu soutěži udělila tato ministerstva ČR:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstva životního prostředí

Vypisovatelé:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže)
Asociace inovačního podnikání ČR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Český svaz stavebních inženýrů
Design Cabinet CZ
Hospodářská komora ČR
Sdružení pro výstavbu silnic Praha
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Svaz zkušeben pro výstavbu

Porota:

Předseda poroty: Ing. arch. Petr Syrový, CSc.
Ing. Ivan Hačkajlo, ČSSI
pan Roman Pommer, HKP
Ing. Karel Rod, SPS ČR
Ing. František Svoboda, SVS
doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc., ČVUT FSv.
Ing. Pavel Štěpán, ČKAIT
Ing. Jaroslav Veselý, CSc., SZV

Rada programu soutěže:

Předseda Rady programu soutěže: Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Ing. Jan L. Bedrníček, ČKAIT
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., ČVUT FSv.
Ing. Petr Kučera, CSc., CSI
Ing. Petr Svoboda, SVS
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., AIP ČR
Ing. Svatopluk Zídek, ČSSI

Soutěžní výrobky a technologie byly hodnoceny na základě dodaných a vystavených soutěžních dokumentací a vzorků. Předseda poroty pan Ing. arch. Petr Syrový, CSc. společně s ostatními členy poroty posuzovali a hodnotili jejich technické parametry, novost, ekologickou šetrnost a význam uplatnění.

Výrobky a technologie, které splnily soutěžní podmínky, porota prověřila, zhodnotila a vybrala pro udělení Bronzové, Stříbrné a Zlaté ceny České stavební akademie za Stavební výrobek – technologii roku 2010. Její vyhodnocení bylo schváleno Radou programu soutěže na jednání, kterému předsedal Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., bezprostředně po zasedání poroty.

Přehled soutěžících a jejich soutěžních výrobků a technologií v pořadí podle ocenění s uvedením hlavního přínosu pro české stavebnictví:

Zlatá cena

PARAMO a.s.

Silniční modifikovaný asfalt MOFALT SMA 45 Extra
významná inovace technologie výroby, která zajišťuje optimální funkční vlastnosti tohoto silničního pojiva, zejména vysokou odolnost vůči plastickým deformacím

HELUZ cihlářský průmysl v.s.o.

Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ
jedinečné řešení překladu v ČR: kompletní výrobek se zabudovanou tepelnou izolací, snadnou montáží a možností osadit venkovní stínicí systém kdykoli během užívání stavby

Rieder Beton spol. s r.o.

Betonový stavebnicový systém QUICKBLOC
vysoká efektivita a trvalá variabilita systému betonových bloků skládaných na sucho s možností opětovného použití a téměř neomezenou životností

WOLF SYSTEM spol. s r.o.

Ochranné svinovací plachty VS „Vario Star“ umožňující kontrolovanou regulaci větrání
vyspělé technické řešení stájového větracího systému Saint – Gobain Weber Terranova, a.s. Vnější kontaktní kompozitní zateplovací systém (ETICS) WEBER THERM PLUS ULTRA vynikající tepelně technické vlastnosti umožňující maximální úsporu podlahové plochy a jednodušší napojení střechy i snadnější řešení parapetů

Stříbrná cena

Deceuninck, spol. s r.o.

Systém okenních profilů EFORTE
jednoduché a flexibilní řešení oken pro nízkoenergetické a pasivní domy, novostavby, renovace, průmyslové objekty i rodinné domy

Sika CZ, s.r.o.

SikaRoof MTC – tekutá membrána pro tvorbu hydroizolačního pláště
unikátní technologie tekuté střešní hydroizolace, která vyhoví vysokému namáhání na střechách; lze ji použít na stávající bitumenovou nebo kovovou střechu a její aplikace není ovlivněna počasím

TTS energo s.r.o.

Průmyslový kotel na spalování dřevní biomasy VESKO-B
konstrukce kotle na dřevní biomasu umožňující rozšíření palivové základny a kvalitní hoření s emisními hodnotami hluboko pod stanovenými limity

ROXTEC CZ s.r.o.

Kabelové a potrubní průchodky s multidiametrální technologií
významný inovační přínos – patentovaná multidiametrální technologie a kombinovaná ochrana

HAURATON ČR, spol. s r.o.

RECYFIX PRO FIBERTEC – odvodňovací žlab s kompozitovým krytem
vynikající technické vlastnosti odvodňovacího systému: vysoká stabilita, nízká hmotnost, perfektní vtokové vlastnosti a mimořádná odolnost proti vnějším vlivům, zvláště proti korozi

Petr Švamberg – VITRÁŽE

Náhrada historického ručního skla pro památky
zdařilá náhrada starého ručně foukaného tabulového skla historických objektů,

ZVLÁŠTNÍ CENA NADACE ABF

udělena za vynikající vlastnosti a relevantní funkční charakteristiky tohoto výrobku a jedinečnost jeho produkce v ČR

Bronzová cena

SANITEC s.r.o.

Podomítkový instalační modul pro závěsné WC TECHNIC s funkcí čistících a osvěžujících náplní Smart Fresh
snadná a bezpečná instalace, variabilita použití a inovativní systém integrované náplně Smart Fresh

SANITEC s.r.o.

Série sanitární keramiky KOLO OVUM by Antonio Citterio
moderní design – elegantní harmonické formy inspirované přírodou

Lindab s.r.o.

Lindab Rainline – kompletní okapový systém s bezúdržbovou povrchovou úpravou HB
polyester vyráběný moderní technologií z předlakované oceli kvalita kompletního systému odvodnění střech

LB Cemix, s.r.o.

Zateplovací systém Cemix THERM P SILVER
inovace certifikovaného systému Cemix THERM P, která umožňuje minimalizovat tloušťku izolace při zachování izolačních vlastností

ARDEX Baustoff, s.r.o.

DiPROTEC SDB – systém izolace balkonů a teras
kvalitní, bezpečný a rychlý systém renovace balkonů a teras

IZOL94, spol. s r.o.

Produktová řada manžet pro izolaci prostupů
významné zkvalitnění a zjednodušení práce izolatéra a estetiku jejích výsledků

Baumit, spol. s r.o.

Baumit NanoporTop
schopnost této samočisticí omítky dlouhodobě chránit povrch obvodové stěny před důsledky přirozeného znečišťování a stárnutí

ČESTNÉ UZNÁNÍ

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.

SKELETSYSTEM Stavebně konstrukční řešení pro hrubé stavby
nový přístup v oblasti zakládání staveb, který otvírá další možnosti pro užitné funkce a architektonický výraz objektu
Rigips, s.r.o.


Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky
Akustické řešení stavebního detailu úspěšné akustické řešení a konkrétní stavební návrh pružně reagující na aktuální potřebu

CARETTA TECHNOLOGIES s.r.o.

Masážní bazén – SPA, zn. CARETTA, model INFINITE
precizní technologie a špičkový design

CEMEX Czech Republic, s.r.o.

CemLevel – speciálně modifikovaný cementový podlahový potěr
inovace tradičního materiálu a nový přínos: velmi snadná zpracovatelnost a s ní spojená eliminace vzniku poruch

LOMAX & Co s.r.o.

Vrata PRAKTIK ECO
dobré funkční vlastnosti: polohová variabilita, dlouhá životnost, dobrá tepelná izolace, úsporný a bezpečný provoz se snadnou obsluhou

Veřejné vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předávání ocenění se uskutečnilo 17. 2. 2011 v Domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze a zároveň byl vyhlášen 4. ročník soutěže: Stavební výrobek – technologie roku 2011

Zpracovala Ing. Jana Kadlecová
manažerka programu VÝROBEK – TECHNOLOGIE
e-mail: kadlecova@abf-nadace.cz
tel.: 224 229 617
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31
110 00 Praha 1

Obrázek

Download files:

File Name Type Size
Prezentace PDF Document 1,778 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: