> Home Page > CPM Marketplace > Analyses, Trends, Statistics > Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2011

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2011

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za třetí čtvrtletí roku 2011.

Členy PRF jsou společnosti CB Richard Ellis, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a Jones Lang LaSalle, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparen­tnějších dat o jeho vývoji.

Nabídka kancelářských budov

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze dosáhla na konci třetího čtvrtletí roku 2011 více než 2,77 milionu metrů čtverečních. Budovy třídy A představují 68 % celkové plochy a zbytek tvoří kanceláře třídy B.

V třetím čtvrtletí 2011 bylo dokončeno celkem šest kancelářských budov: Main point Karlín (25 700 m2) v Praze 8; River Business Centre (3 100 m2) a Smíchov Lyra (6 500 m2) v Praze 5; Centrum služeb Budějovická (9 600 m2) a nová budova Egon Business Centre (2 200 m2) v Praze 4 a přestavba Ehlenova domu (900 m2) v Praze 1. Ve čtvrtém kvartále roku 2011 očekáváme dokončení více než 38 000 m2 nových kancelářských prostor, dalších zhruba 97 000 m2 ve výstavbě je plánováno pro dokončení v roce 2012.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v uplynulém čtvrtletí objemu téměř 50 000 metrů čtverečních, což představuje pokles o 49 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a nárůst o 7,6 % ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2010.

Největší objem pronájmů se uskutečnil na Praze 4 a na Praze 5, dohromady cca 60% pronájmů za čtvrtletí. Nejaktivnějšími nájemci byli firmy ze sektoru informačních technologií (21 %) a ze sektoru profesionálních služeb (21 %).

Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce se byl za třetí čtvrtletí 45,1 %.

Významné pronájmy

Mezi nejvýznamnější transakce v třetím čtvrtletí 2011 patřily renegociace Accenture v projektu The Park (6 400 m2) v Praze 4, SAP v budovách Avenir Business Park (6 100 m2) v Praze 5, a Direct Pojišťovna v projektu Lighthouse (2 700 m2) v Praze 7.

Neobsazenost kanceláří

Míra neobsazenosti v třetím čtvrtletí roku 2011 poklesla na 11,8 %, což potvrzuje stabilní úroveň z předchozího kvartálu. Celkem bylo v Praze evidováno cca. 326 400 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší neobsazenost v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 9 (30,5 %), Praha 7 (23,9 %) a Praha 6 (21,9 %). Nejnižší neobsazenost měla Praha 4 (7 %), Praha 5 (7,7 %) a Praha 3 (9,8 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné v třetím čtvrtletí roku 2011 v centru města zůstalo na úrovni 20,0 – 21,0 EUR za metr čtvereční na měsíc. Ve vnitřním městě v oblasti Pankráce se nájemné pohybovalo kolem 15,0–16,0 EUR za metr čtvereční na měsíc, zatímco v okolí Anděla a v Karlíně dosahovalo až 17,5 EUR za metr čtvereční na měsíc. Ve vnějším městě se nejvyšší dosahované nájemné v tomto čtvrtletí pohybovalo v rozmezí 13,0 – 14,5 EUR za metr čtvereční na měsíc.

Příloha

Definice
Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu. Budovy státní správy jsou vyloučeny, stejně jako budovy s výměrou menší než 800 m². Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.

Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře. Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2021 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: