> Home Page > CPM Marketplace > Analyses, Trends, Statistics > Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012

Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012

Analýza byla zpracována na základě 100 rozhovorů s řediteli velkých, středních i malých stavebních společností.

níže pro Vás přikládáme nejnovější Kvartální analýzu českého stavebnictví 1/2012, která byla opět zpracována na základě 100 rozhovorů s řediteli velkých, středních i malých stavebních společností. Tuto analýzu pro Vás pravidelně připravuje společnost CEEC Research ve spolupráci se společností KPMG Česká republika. Za podporu také děkujeme zlatému partnerovi společnosti Saint-Gobain Construction Products (divize Weber) a stříbrnému partnerovi společnosti Tatra. Tato studie obsahuje i bonusovou kapitolu věnovanou odběratelsko-dodavatelským vztahům, zejména jakým způsobem vybírají stavební společnosti své dodavatele, jaká jsou klíčová kritéria, kolikaprocentní slevy lze dojednat pro malé či pro velké společnosti, atd.

Výsledky této studie byly prezentovány 14. února na Setkání lídrů českého stavebnictví 2012. Děkujeme Vám za rekordní účast a zajímavou diskusi s představiteli Vlády ČR i krajů. Níže pro Vás přikládáme fotografie: http://www.ce­ec.eu/konferen­ce.php

Rádi bychom Vás také upozornili na další z našich studií (Studie připravenosti na energeticky efektivní budovy), kterou připravil CEEC Research ve spolupráci s Asociací výrobců minerální izolace (AVMI), a která se zabývá připraveností jak investorů, tak i realizátorů staveb na přechod k novému standardu výstavby od roku 2020. Výzkumu se zúčastnilo 100 investorů a realizátorů staveb (studie bude ke stažení samozřejmě opět zcela zdarma již tuto středu).

Děkujeme za Vaše pravidelné komentáře a hodnotné náměty na další témata k zařazení do našich pravidelných výzkumných studií.

Download files:

File Name Type Size
Kvartální analýza českého stavebnictví 1/2012 PDF Document 2,992 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2021 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: