> Home Page > CPM Marketplace > Analyses, Trends, Statistics > Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 05/2012

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 05/2012

Štúdia je spracovaná na základe rozhovorov s riaditeľmi 100 stavebných spoločností.

Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva 05/2012 pre Vás pravidelne pripravuje spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko. Taktiež ďakujeme za podporu zlatému partnerovi nášho výskumu – Považskej cementárni a strieborným partnerom – spoločnostiam Terrastroj a Tatra.

Najnovšie výsledky:

  1. Výhľad na rok 2012 zostáva aj napriek miernemu zlepšeniu v očakávaniach stále negatívny.
  2. Sebadôvera riaditeľov stavebných spoločností v prekonanie konkurencie v roku 2012 mierne klesla.
  3. Za aktuálne najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú veľké firmy výberové konania. Naopak riaditelia stredných/malých stavebných spoločností preferujú osobné kontakty.
  4. Tri štvrtiny spoločností potvrdzujú, že je možné získať privátne stavebné zákazky bez úplatku, u verejných zákaziek je to menej ako polovica.
  5. Hlavnými obmedzeniami s najväčším dopadom na hospodárske výsledky stavebných spoločností sú byrokracia zo strany štátu, nedostatočný dopyt a tiež nedostatok financií na financovanie svojich aktivít, zhodujú sa naďalej riaditelia firiem.

Táto štúdia obsahuje rovnako fotografie zo Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva 2012 (29. mája, Kempinski Bratislava), ktorého sa zúčastnilo viac ako 260 vrcholných predstaviteľov slovenského stavebníctva, a ktoré pre Vás pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci s ZSPS a spoločnosťou Scaserv.

Viac informácií z tohto vrcholného stretnutia je možné nájsť na: www.stavebnic­tvo.com/konfe­rence.

Download files:

File Name Type Size
Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 05/2012 PDF Document 3,628 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2021 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: