> Home Page > CPM Marketplace > Analyses, Trends, Statistics > Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2016

Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2016

Nejnovější Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2016, která přináší informace o tom, co české stavebnictví čeká v příštím roce a na co svoji firmu připravit.

Nejnovější Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2016, která přináší informace o tom, co české stavebnictví čeká v příštím roce a na co svoji firmu připravit.

Výsledky byly diskutovány na Setkání lídrů českého stavebnictví H2/2016 na Pražském hradě. Děkujeme za rekordní účast a níže pro Vás přikládáme link na fotografie: zde.{target:_blan­k}

Děkujeme za Vaši výbornou spolupráci v tomto roce, přejeme Vám klidné svátky a těšíme se na společné sledování vývoje českého stavebnictví v novém roce!

Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Ředitel společnosti
CEEC Research s.r.o.
Telefon:
+420 774 325 111
E-mail:
vacek@ceec.eu
Web:
www.ceec.eu.{tar­get:_blank}

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: