> Home Page > CPM Marketplace > Analyses, Trends, Statistics > Studie projektových společností 2018

Studie projektových společností 2018

Studie, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research.

Vážení čtenáři,

děkujeme, že využíváte Studii projektových společností 2018, kterou pro vás připravila společnost CEEC Research. Děkujeme také za podporu generálnímu partnerovi společnosti GRAITEC, zlatým partnerům společnostem WEBER, SULKO, HELUZ, INFRAM, VTD Technology a také dalším partnerům.

Tato studie je zpracována na základě údajů získaných ze 101 uskutečněných interview s klíčovými představiteli vybraných projektových společností. Zmíněné rozhovory se všemi společnostmi proběhly v červenci a srpnu 2017. Kromě standardní analýzy odpovědí celého vzorku společností nabízí tento výzkum detailní informace o postojích hlavních segmentů podle dvojrozměrné segmentace. Segmenty rozdělujeme na společnosti zaměřující se především na pozemní, nebo na inženýrské stavitelství.

Díky tomu může Studie projektových společností 2018 poskytnout zcela vyvážené, aktuální a dostatečně podrobné údaje o tomto sektoru české ekonomiky nezbytné pro rozhodování vedoucích představitelů společností podnikajících v dané oblasti. Poděkovat bychom chtěli jak představitelům firem, kteří nám věnovali svůj čas a poskytli potřebné informace pro zpracování této studie, tak i všem aktivním uživatelům našich studií, kteří nám pravidelně poskytují cenné návrhy, díky nimž jsme schopni lépe a efektivněji uspokojovat Vaše informační potřeby.

Ing. Jiří Vacek, Ph.D., MIM
Ředitel společnosti
CEEC Research s.r.o.
Telefon:
+420 774 325 111
E-mail:
vacek@ceec.eu
Web:
www.ceec.eu

Download files:

File Name Type Size
Studie projektovych spolecnosti 2018 PDF Document 3,099 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: