> Home Page > Public Section > Consultancy > Housing Hints > Cenově výhodný vstup do světa automatizace domácnosti se společností Siemens

Cenově výhodný vstup do světa automatizace domácnosti se společností Siemens

Aby společnost Siemens uživatelům usnadnila vstup do světa automatizace domácnosti, uvádí na trh systém Starter kit.

Sada obsahuje centrální jednotku, na níž lze nezávisle nastavovat požadovanou prostorovou teplotu pro dvě zóny a současně volit provozní režim z nabídky komfortní, útlumový nebo ochranný. Lze tudíž individuálně regulovat teplotu ve dvou místnostech. Při přepnutí na program „Prázdniny“ nebo při použití funkce „Krátká nepřítomnost“ se sníží požadovaná teplota. Během nepřítomnosti obyvatel tak lze ušetřit značné množství energie. Na dobře čitelném displeji centrální jednotky se zobrazují veškeré informace o aktuálním nastavení systému.

Obrázek

Jednotka bezdrátově ovládá až šest servopohonů regulačních ventilů na topných tělesech. Servopohony nastavují ventily na topných tělesech tak, aby v místnosti byla udržována požadovaná teplota. Celý systém pracuje bezdrátově a spouští se pouhým stisknutím tlačítka. Jako zdroj energie slouží běžně dostupné tužkové baterie typu AA, provozní náklady jsou tak minimální. Široká nabídka adaptérů zaručuje, že regulační servopohony je možné zkombinovat s termostatickými ventily všech běžných značek. Při použití sady Starter kit tedy zpravidla není nutné měnit regulační ventily. Nainstalované servopohony regulačních ventilů lze při případném pozdějším rozšíření na systém Synco living pro automatizaci domácnosti začlenit beze změny.

Obrázek

CZ | EN | PL

Sign in

© 2021 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: