> Home Page > Companies at CPM > Investors > Developers > Skanska Reality

Skanska Reality

References:

Komerční development

Nová sídla Vašich společností s realizací na klíč

Významnou část trhu s nemovitostmi v České republice zaujímají komerční projekty. Společnost Skanska si je vědoma značného zájmu o nová sídla ze stran nejen zahraničních, ale i tuzemských investorů a je připravena zajistit přípravu, vývoj, realizaci a předání hotového díla potencionálním zákazníkům.

  • administrativní budovy
  • obchodní prostory
  • technologické a skladové plochy

Design and Build

Úsek komerčního developmentu společnosti Skanska Reality a.s. se zabývá především realizací projektů v koncepci Design and Build. U projektů D&B je klientovi poskytována plná služba při vývoji a realizaci projektu. Pro klienta je vyhledán a odkoupen vhodný pozemek, navržena budova požadovaných architektonických i funkčních parametrů, je zajištěn veřejno-správní proces vedoucí k získání stavebního povolení, dále pak vlastní stavební realizace, kolaudace a předání stavby. Skanska CS a.s. je zodpovědná i za financování projektu, klient hradí náklady na projekt až po jeho zdárném dokončení.

Projekty PPP

Vzhledem k celosvětové zkušenosti společnosti Skanska při realizaci projektů PPP ( Public Private partnership), kdy soukromý subjekt financuje a realizuje státní zakázku nejen formou jednorázové výstavby díla, ale dále se podílí na její správě, provozu a údržbě v dlouhodobém horizontu, je naší ambicí stát se leadrem projektů PPP i v ČR, kde se za silné podpory EU a supervize ze strany Ministerstva financí připravuje pole pro první pilotní projekty tohoto typu. V projektech PPP je ze strany Skanska CS a.s. prioritní zájem zejména o realizaci projektů v sektoru zdravotnictví a školství.

Kontakt:
Ing. Pavel Němec
Obchodní ředitel
telefon: +420 267 095 289
fax: +420 267 095 283
e-mail: pavel.nemec@skan­ska.cz
adresa: Kubánské náměstí 11, 100 05 Praha 10

Skanska Reality a.s. postavila Nové ústředí ČSOB Group v Radlicích. Tato stavba byla oceněna Best of Realty 2007 a Stavba roku 2007.

Skanska Reality

Contact Information

Skanska Reality
Wiehlův dům, Vodičkova 40
110 00 Praha 1
Display on the Map

Phone:
work +420 296 331 627

Fax:
fax +420 296 331 628

E-mail:

Web:
www.skanskareality.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: