> Home Page > Companies at CPM > Investors > Developers > ŠMÍRA - PRINT, s.r.o.

ŠMÍRA - PRINT, s.r.o.

Basic Information:

Cíl aktivit Šmíra-Print, s.r.o.:
Vyhledáváním ohrožených objektů historické hodnoty, jejich rekonstrukcí a zpřístupněním veřejnosti uchovávat architektonické i řemeslné dědictví regionu podhůří Beskyd jako výrazný příspěvek ke zvyšování atraktivity území pro návštěvníky a kultivovanosti životního prostředí obyvatel tohoto území.

Osobní zájem majitele ing. Pavla Šmíry se příznivě projevil v záchraně mnoha objektů především lidové architektury, které jsou veřejnosti „vráceny“ v podobě komerčních i nekomerčních prostor. Stavby jsou rekonstruovány jako muzejní, restaurační i ubytovací objekty, které kromě standardních ubytovacích a stravovacích služeb návštěvníkům regionu nabízejí seznámení s převážně soukromými sbírkami historických artefaktů ve specializovaných expozicích i ve všech interiérech.

Developerské aktivity nejsou hlavním předmětem činnosti fy Šmíra-Print, s.r.o., přesto výrazné stopy, které zanechává především v záchraně historických objektů, ji řadí k podnikatelským subjektům, které pozitivně ovlivňují vzhled i rozvoj zájmových lokalit – Štramberka, Kozlovic a Frýdlantu nad Ostravicí.

ŠMÍRA - PRINT, s.r.o.

Contact Information

ŠMÍRA - PRINT, s.r.o.
Rudná 98
700 30 Ostrava-Zábřeh
Display on the Map

Phone:
work +420 596 238 439

Fax:
fax +420 596 238 440

E-mail:

Web:
www.relaxvpodhuri.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: