> Home Page > Companies at CPM > Investors´Business Partners > Services for Investors > Real-Estate Agencies > Realitní a stavební společnost APOLLO s.r.o.

Realitní a stavební společnost APOLLO s.r.o.

Additional Information:

Potřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu členských práv a povinností k dr. bytu:

  • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku atd.)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • snímek katastrální mapy
  • znalecký posudek (zajistí naše realitní kancelář)
  • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
  • projektová dokumentace a další dokumenty

    U družstevních bytů:

  • nájemní smlouvu
  • výpis z nájmu

Realitní a stavební společnost APOLLO s.r.o.

Contact Information

Realitní a stavební společnost APOLLO s.r.o.
Na Obvodu 1085/37
70300 Ostrava Vítkovice
Display on the Map

Phone:
work +420 777 888 826

Phone 2:
work +420 777 888 827

E-mail:

Web:
www.rkapollo.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: