> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Public Service > Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Additional Information:

ARR je za účelem plnění výše zmíněných cílů organizačně členěna do tří divizí:

  1. Divize ekonomiky a správy zajišťuje ekonomický chod a řízení ARR dle certifikace ISO,
  2. Divize marketingu a služeb se podílí na realizaci Marketingové strategie Moravskoslezského kraje a zajišťuje vlastní propagaci ARR, poskytuje služby investorům a developerům, realizuje projekty v oblasti mezinárodní spolupráce, podílí se na pořádání konferencí,
  3. Divize projektů a strategií vyvíjí činnosti ve prospěch posílení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje identifikací a iniciací projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, služeb veřejnému sektoru, oblasti vědy, výzkumu a inovací, řeší problematiku brownfields, připravuje a realizuje projekty v oblasti klastrových iniciativ.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Contact Information

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 595 691 211

Fax:
fax +420 595 691 204

E-mail:

Web:
www.arr.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: