> Home Page > Companies at CPM > Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Basic Information:

Představení kraje

Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Na jihozápadě ji obklopuje Šumava, dále pak výběžky Brd, Středočeská žulová vrchovina, Českomoravská vrchovina a Novohradské hory.
Jihočeský kraj není příliš bohatý na nerostné suroviny. Převažuje těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu. Významným přírodním bohatstvím jsou lesy, které zaujímají více než třetinu plochy kraje.
Jihočeský kraj má strategickou polohu na dopravní ose sever-jih. Procházejí jím důležité mezinárodní silnice, severojižní železniční koridor, evropské cyklistické a turistické stezky.

Profil kraje

  • Počet obyvatel: 626 870
  • Rozloha: 10 056 km2
  • Skládá se: ze 7 okresů a 17 obcí s rozšířenou působností
Jihočeský kraj

Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz

Jihočeský kraj

Contact Information

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Display on the Map

Phone:
work +420 386 720 111

Phone 2:
work +420 386 720 335

Fax:
fax +420 386 359 004

E-mail:

Web:
www.kraj-jihocesky.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: