> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Public Service > Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Basic Information:

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. (dále jen RRA Vysočina) je především profesní organizací, která se specializuje na poskytování komplexních služeb při využívání různých zdrojů veřejné podpory, současně je také ideální platformou pro efektivní spolupráci veřejného sektoru s podnikatelskými subjekty.

Posláním agentury je zejména podpora komplexního rozvoje kraje Vysočina, především pak zvyšování jeho ekonomického potenciálu a zlepšování kvality života obyvatel regionu. Jsme v pracovním kontaktu s mnoha domácími i zahraničními institucemi, zejména pak s orgány veřejné správy na úrovni státní, regionální a především místní. Naší hlavní úlohou je iniciovat a propracovávat vize a strategie rozvoje jednotlivých subjektů v regionu a napomáhat jejich realizaci.

Rámcové cíle a poslání:

Poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu se strategií rozvoje kraje.
Mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji kraje.
Optimální využití silných stránek a příležitostí kraje a jejich komerční zužitkování.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Contact Information

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
586 01 Jihlava
Display on the Map

Phone:
work +420 567 578 500

Fax:
fax +420 567 578 501

E-mail:

Web:
www.rrav.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: