> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Public Service > Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Products & Services:

Předmětem hlavní činnosti RRAV je:

Obrázek
 • Poradenská činnost obcím i podnikatelům ve věci přípravy, rozvoje a koordinace projektů
 • Monitoring a vyhodnocení připravenosti firem na podmínky EU (tzv. screening)
 • Iniciování a řízení regionálních rozvojových projektů
 • Příprava a zpracování strategických rozvojových plánů v regionu
 • Příprava a zpracování marketingových studií
 • Příprava a zpracování projektových žádostí
 • Zpracování Analýz nákladů a výnosů, Podnikatelských plánů a Studií proveditelnosti
 • Podpora efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatelskými subjekty i dalšími institucemi
 • Asistence a podpora sektoru malého a středního podnikání
 • Podporování efektivní spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi obcemi, podnikatel. subjekty i dalšími institucemi
 • Poradenské a konzultační služby,
 • Informační servis – sběr, zpracování a distribuce dat a informací, marketing
 • Identifikace možných zdrojů financování na rozvojové aktivity
 • Organizační a technické zabezpečování rozvojových programů – výkon funkcí sekretariátů, technická asistence.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.

Contact Information

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
586 01 Jihlava
Display on the Map

Phone:
work +420 567 578 500

Fax:
fax +420 567 578 501

E-mail:

Web:
www.rrav.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: