> Home Page > Companies at CPM > Ostrava

Ostrava

Additional Information:

Proč Ostrava

 • Průmyslové, administrativní, obchodní, kulturní a školské centrum nejlidnatějšího kraje České republiky s počtem 1,2 mil. obyvatel.
 • Významný rozvojový pól ČR.
 • Vysoký úvěrový rating A- udělený městu v prosinci 2008 agenturou Standard & Poor’s a rating A2 udělený agenturou Moody’s v dubnu 2009.
 • Jedinečné pobídky (dotace, daňové úlevy apod.) nabízené vládou České republiky prostřednictvím agentury CzechInvest a místní podpory tvorby nových pracovních míst, školení a rekvalifikace zaměstnanců.
 • Výhodná poloha blízko hranic s Polskem a Slovenskem a na křižovatce transevropských dopravních tras ve směrech sever – jih a východ – západ.
 • 3 university
 • Mezinárodní škola s výukou v angličtině, jejímž cílem je připravit české i zahraniční studenty k dalšímu studiu na univerzitách po celém světě www.is-ostrava.cz
 • Přítomnost řady významných zahraničních investorů v Ostravě a okolí.
 • Dálnice D47 (termín dokončení v roce 2009)
 • Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka www.airport-ostrava.cz počítá do budoucna se značným rozšířením. Přistávací dráha je určena pro největší nákladní a osobní letadla světa (včetně letadla Airbus A 380). Cestující mohou využívat pravidelné letecké spoje mezi Prahou a Ostravou, Vídní a Ostravou a Moskvou a Ostravou.
 • Vědecko-technologický park Ostrava www.vtpo.cz , Bussines Innovation Centre www.bicova. , Centrum pokročilých technologií www.cpit.vsb.cz spolu s Podnikatelským inkubátorem (http://pi.cpit­.vsb.cz) nabízejí nejen pomoc při integraci nových obchodních aktivit, ale i možnost využití výsledků výzkumu a prostředků Technické university a ostatních škol.
 • Existence Moravskoslezského strojírenského klastru (prvního na území ČR) a dalších klastrů, které zvyšují konkurenceschopnost na mezinárodních trzích a umožňují dosahovat úspor v transakčních nákladech firem.
 • Město v hojné míře investovalo do vytvoření zón určených pro průmyslové využití, bydlení a k rekreačním účelům a je připraveno na spolupráci s investory, kteří mají zájem tyto možnosti využít.
 • Statutární město Ostrava jako třetí největší město České republiky a metropole Moravskoslezského kraje v rámci samostatné působnosti a na základě výhradního rozhodování volených samosprávných orgánů města a městských obvodů připravuje a realizuje celou řadu zajímavých projektů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho další rozvoj a směrování i kvalitu života samotných obyvatel. Město Ostrava mimoto realizuje široké spektrum dílčích projektů v různých oblastech života města a jeho občanů

Ostrava

Contact Information

Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 599 444 444

Phone 2:
work +420 844 121 314

E-mail:

Web:
www.ostrava.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: