> Home Page > Companies at CPM > Investors´Business Partners > Services for Investors > Consultancy > AAAINDUSTRY.CZ a.s.

AAAINDUSTRY.CZ a.s.

Products & Services:

NAŠE SLUŽBY

Proč využít našich služeb?

Realitní kancelář AAAINDUSTRY.CZ a.s., nabízí všem klientům pohodlný a bezpečný způsob prodeje/pronájmu a koupě nemovitostí. Garantujeme profesionální přístup, diskrétnost a hladký průběh obchodu.

 • Představujeme specializovanou síť se zaměřením na komerční nemovitosti, pokrývající celé území České republiky.
 • Inzerujeme na mnoha reklamních kanálech a to především na vlastních internetových stránkách, v tisku, na českých i zahraničních realitních serverech a mnoha dalšími metodami, které jsou pro prodej nemovitosti účinné.
 • Disponujeme rozsáhlou databází jak nabízejících, tak poptávajících klientů.
 • V rámci dalších služeb Vám můžeme nabídnout i prodej Vašich nemovitostí prostřednictvím elektronické aukce. Výhodou této metody je jednoduchost, soukromí (zúčastnit aukce se klient může prakticky odkudkoli, kde je internetové připojení), rychlost a vysoká transparentnost prodeje.
 • Naši makléři mají výborné znalosti realitního trhu.
 • Spolupracujeme s vybranými a osvědčenými realitními kancelářemi.
 • Klient si sám volí periodicitu komunikace s naší kanceláří.
 • Sídlíme v samém centru Prahy – cca 15 metrů od sochy sv. Václava.

Inzerce Vašich nemovitostí…

Každá exkluzivní i neexkluzivní nabídka je v AAAINDUSTRY.CZ a.s., s písemným souhlasem jejího majitele zpracována pro inzerci jak na našich internetových stránkách, tak na nejdůležitějších realitních serverech, a nejpozději následující den po pořízení fotodokumentace a ověření právních náležitostí vyexportována. Pokud nemovitost splňuje daná kritéria pro exporty na realitní servery v zahraniční, je přeložena do AJ či NJ a rovněž vyexportována.

Na stránkách AAAINDUSTRY.CZ můžete v sekci Veřejná nabídka nalézt veškeré nemovitosti. Pokud zde nenajdete to, co hledáte, existuje ještě další možnost ve formě Neveřejné nabídky. Zde evidujeme všechny nabídky, které si majitelé z různých důvodů nepřejí inzerovat, ale přesto mají zájem je prodat či pronajmout.

Vybrané neexkluzivní a všechny exkluzivní nabídky pravidelně publikujeme v nejčtenějších realitních periodikách (Hospodářské noviny, časopis Realit, Industry Journal,…).

V čem spočívají dovednosti našich realitních makléřů?

Naši realitní makléři jsou pečlivě vybíráni mezi množstvím uchazečů o obchodní pozice a dále odborně vzděláváni. Jsou detailně obeznámeni s problematikou trhu nemovitostí a procházejí právním školením. Makléř zajišťuje pro klienty kompletní realitní, právní servis, přičemž je povinen důsledně se řídit etickým kodexem makléře.

 • Makléři k dané nemovitosti pořizují kompletní fotodokumentaci, provádí ověření právního stavu, sepisují zprostředkovatelské smlouvy s majiteli nemovitostí.
 • Makléři se aktivně podílí na vyhledávání vhodných zájemců, domlouvá prohlídky a následně spolu s klientem prodávanou nemovitost navštěvují – dle časových možností klienta a s ohledem na ochranu soukromí majitele.
 • V případě projevení zájmu klienta o koupi některé z nemovitostí s ním makléř sepisuje rezervační smlouvu. Na základě této smlouvy skládá zájemce v realitní kanceláři rezervační zálohu.
 • Do 24 hodin po podpisu rezervační smlouvy se zájemcem je makléř povinen podepsat fixní smlouvu s majitelem, který je neprodleně informován o složení zálohy – mimo případů exkluzivity, kdy tento krok není nutný a zajištění vybrané nemovitosti nahrazuje platná exkluzivní zprostředkovatelská smlouva.
 • Makléř zajistí vypracování všech smluv k danému případu, dokládá originální dokumentaci příslušného katastrálního úřadu k prodávané nemovitosti, do 3 pracovních dnů předává oběma stranám kompletní balíček smluv k připomínkování, účastní se všech jednání, průběžných konzultací i podpisů a je prodávajícím i kupujícím k dispozici nepřetržitě až do podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 • Dle potřeb, možností a po dohodě obou zúčastněných stran makléř organizuje předání nemovitosti, sepisuje se stranami předávací protokol a zajišťuje pro své klienty převody energií a médií – odhlášky prodávající strany (strany převodce), přihlášky kupující strany (strany nabyvatele).

Etický kodex realitního makléře společnosti AAAINDUSTRY.CZ

 • Základním posláním makléře je hájit zájmy klienta, při tom je povinen postupovat s nejvyšší odbornou péčí, čestně, zdvořile a v souladu s právním řádem a dobrými mravy.
 • Makléř nezveřejní bez souhlasu klienta důvěrné informace, které mu v průběhu obchodního případu klient poskytne. Tuto povinnost mlčenlivosti je povinen zachovat i po ukončení spolupráce.
 • Makléř poskytne klientovi veškeré podstatné informace, které má k dispozici a které by mohly být důležité pro rozhodnutí klienta.
 • Makléř spolupracuje, pokud je to v zájmu klienta, s ostatními realitními makléři. Při takové spolupráci respektuje zásady efektivní spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • Svým jednáním makléř nesmí poškodit oprávněné zájmy a práva klienta. Volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • Při výkonu své činnosti makléř vždy vystupuje tak, aby bylo zřejmé, že zastupuje společnost AAAINDUSTRY a musí dbát na ochranu jejího dobrého jména.
 • Makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování, a proto se neustále zdokonaluje a vzdělává ve všech oblastech realitní činnosti.

Proč raději zvolit exkluzivní smlouvu?

Všeobecné povědomí je takové, že skutečně dobrý a oboustranně výhodný obchod probíhá vždy na základě smlouvy. Exkluzivní smlouva je závazek nejen pro prodávající stranu, ale především pro realitní kancelář.

 • Exkluzivním nabídkám přidělujeme osobního realitního makléře. Makléř má k obchodu s exkluzivní nabídkou zcela osobní přístup a nabídce se dostává prvotřídní péče.
 • Evidujeme historii prodeje. Majitel je o postupu prodeje průběžně informován.
 • Nemovitosti, u kterých je exkluzivní smlouva, navštěvuejme pouze se skutečnými zájemci.
 • Disponujeme databází klientů s přesně vyhraněnými požadavky.
 • Exkluzivní smlouva zaručuje stoprocentní serióznost prodeje – kupující má jistotu, že vybraná nemovitost není souběžně rezervována v jiné realitní kanceláři, a má tak zaručeno prvenství při prodeji.

AAAINDUSTRY.CZ a.s.

Contact Information

AAAINDUSTRY.CZ a.s.
Václavské náměstí 62
110 00 Praha 1
Display on the Map

Phone:
work +420 226 060 616

Fax:
fax +420 255 717 927

E-mail:

Web:
www.aaaindustry.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: