> Home Page > Companies at CPM > Investors´Business Partners > Services for Investors > Consultancy > TPA Tax s.r.o.

TPA Tax s.r.o.

Products & Services:

Poskytované služby

Audit

Daňové poradenství

Mezinárodní daňové poradenství

Daňové oddělení TPA Group

Transakční poradenství

Oceňování a znalecká činnost

Optimalizace nákupu

Interní audit a Risk Management

IFRS Reporting

Vedení účetnictví

Vedení mezd

Účetní a daňové vzděláváníAudit

Naše služby:

  • statutární audity
  • dobrovolné audity
  • interní audity
  • audit vnitřních kontrolních systémů
  • poradenství při konsolidacích
  • další ověřování dle přání a potřeb klientů

Veškeré naše služby jsou poskytovány jak v oblasti Českých účetních standardů, tak i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). …více

Daňové poradenství

Naše služby:

  • zpracování daňového přiznání právnických a fyzických osob
  • poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a dalších daní
  • poradenství v mezinárodních daňových otázkách
  • poradenství při zakládání a prodejích společnosti, při přeměnách společnosti, fúzích apod.
  • prověření určité společnosti s ohledem na daňová rizika z minulosti a případná rizika do budoucnosti, tzv. daňová due diligence
  • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností
  • poradenství v oblasti daně ze závislé činnosti, sociálního pojištění, pracovního práva
  • komunikace s finančním úřadem, pomoc při daňových kontrolách, komunikace a hlášení pro ČNB, koordinace zúčastněných osob v různých obchodních transakcích apod. …více

Mezinárodní daňové poradenství

Naše služby:

  • poradenství v mezinárodních daňových otázkách
  • poradenství při zakládání a prodejích společností, při přeměnách společností, fúzích apod.
  • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností v mezinárodním měřítku
  • vyslání zaměstnanců do jiného státu …více

Daňové oddělení TPA Group

Tým zkušených specialistů Vám bude nápomocen svým komplexním přístupem a vysokou odborností. Mezinárodní zázemí a napojení na účetní a daňové oddělení TPA Horwath je naší konkurenční výhodou. …více

Náš tým poradců s dlouholetou praxí Vám pomůže zvýšit výkonnost společnosti, uskutečnit revitalizaci Vašeho podniku, či projít řízeným procesem reorganizace. Pomůžeme Vám s řešením problematických pohledávek. Napojení na účetní a daňové oddělení TPA Horwath a kombinace se službami Corporate Finance a Risk Managementu je naší konkurenční výhodou. …více

Transakční poradenství

Fúze a strukturování transakcí

Při spolupráci se zkušeným týmem specialistů v oblasti fúzí a transakcí s podnikem oceníte zejména komplexní přístup a vysokou odbornost našich služeb. S podporou našich poradců budou zamýšlené transakce hladce realizovány. Při strukturování transakcí Vás upozorníme na rizika, porovnáme náklady a přínosy jednotlivých variant řešení a pomůžeme Vám nalézt optimální postup pro Vaši situaci. Naši podporu můžete očekávat v oblasti účetnictví, daní, IFRS, znaleckého ocenění a celkového řízení a koordinace projektu. Ve spolupráci s renomovanými právními kancelářemi zajistíme rovněž kompletní právní servis. …více

Oceňování a znalecká činnost

Tým složený ze specialistů v oblasti oceňování a soudem jmenovaných znalců provede ocenění podle Vámi vymezeného účelu. Objektivní ocenění zajistíme volbou vhodné oceňovací metody. Naší předností je spolehlivá metodika, rychlost, zkušenosti a týmová práce specialistů z různých oblastí. Zajistíme pro Vás ocenění movitých věcí, nemovitých věcí, nehmotného majetku, finančního majetku a podniku. …více

Optimalizace nákupu

Hledáte cestu, jak zvýšit Vaši konkurenceschop­nost?

Ověřili jste si, jak dobře funguje Váš nákup?

Pokud ne, možná jste cestu právě našli …

… cestu, po které nemusíte jít sami.

Pomůžeme Vám najít odpověď na důležitou otázku:

Jak snížit nákupní náklady a dosáhnout měřitelných úspor? …více

Interní audit a Risk Management

Interní audity

Nabízíme širokou škálu služeb interního auditu, které poskytujeme formou outsourcingu, případně cosourcingu. Jsme připraveni zajistit interní audit v podobě, která bude vyhovovat Vašim potřebám:

  • procesní audity
  • definování/pro­věření systému vnitřních kontrol
  • navázání systému vnitřních kontrol na proces řízení rizik
  • integrace procesů fúzujících společností
  • ujištění o funkčnosti procesů pro nového vlastníka akvírované společnosti
  • ověření dodržování externích předpisů a interních pravidel

Zabezpečujeme specializované interní audity pro obchodníky s cennými papíry. Využití našich služeb Vám zajistí soulad s připravovanou vyhláškou ČNB, která stanovuje, aby interní auditoři obchodníků s cennými papíry měli odbornou praxi na finančních trzích.

Dále Vám můžeme pomoci definovat metodiku interních auditů, případně zabezpečit její oponování, nastavíme potřebné procesy a proškolíme Váš tým. …více

IFRS Reporting

Naše služby:

  • navržení vhodné struktury reportingu
  • praktická aplikace reportingu dle požadavků mateřské společnosti
  • definování odlišností účetnictví dle českých účetních standardů
  • pravidelné vyhotovování reportingu …více

Vedení účetnictví

Naše služby:

  • zpracování účetní agendy
  • zpracování agendy daně z přidané hodnoty (ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů)
  • průběžné sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní
  • vedení účetnictví pod stálým dohledem odborníků (tj. daňového poradce či auditora)
  • provedení či nastavení reportingů i bez vlastního zpracování účetnictví (např. reporting dle IFRS nebo dle přání vedení společnosti) …ví­ce

Vedení mezd

Naše služby:

  • průběžné zpracování agendy příjmů ze závislé činnosti
  • s možností absolutního utajení jednotlivých mezd
  • přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • zpracování měsíčních a ročních vyúčtování, či hlášeních pro příslušné instituce, či pro vedení společnosti
  • součinnost při kontrolách příslušných institucí
  • pracovně-právní, personální, či daňové poradenství v oblasti mezd v rámci tuzemska i zahraničí …více

Účetní, daňové a auditorské vzdělávání

V neustále se měnícím legislativním prostředí jsou vzdělávací akce, které pořádáme, zárukou zprostředkování aktuálních a srozumitelných informací od předních odborníků. Zkušenosti posbírané za 15 let působení na trhu vzdělávání dospělých (ať v rámci mateřské firmy, nebo jako samostatný subjekt) se odrážejí ve vysoké kvalitě a popularitě našich akcí.

Odborný záběr našich vzdělávací aktivit

  • finanční účetnictví
  • daňový systém
  • mzdová problematika
  • audit
  • související oblasti obchodního a občanského práva
  • leasing
  • doplňkově: cizojazyčná odborná terminologie, uživatelský software, rozvoj osobnosti …více

TPA Tax s.r.o.

Contact Information

TPA Tax s.r.o.
Antala Staška 2027/79
10 00 Praha
Display on the Map

Phone:
work +420 222 826 411

E-mail:

Web:
www.tpa-group.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: