> Home Page > Companies at CPM > Investors´Business Partners > Construction Works > Crafts > Thermo Sanace s.r.o.

Thermo Sanace s.r.o.

Basic Information:

Obrázek

Horkovzdušná metoda

 • Horkovzdušnou metodu je možno použít pro sanaci dřevěné konstrukce (např. krovů, stropu) při aktivním napadení dřevokazným hmyzem.
 • Tato metoda se používá již 70 let v Německu.
 • První likvidaci dřevokazného hmyzu horkým vzduchem provedla v ČR firma Thermo Sanace s.r.o. za účasti svých německých partnerů v obci Kozlovice (okr. Frýdek-Místek) na krovech historické budovy místního fojtství – viz fotodokumentace.
 • Princip této metody spočívá v nahřívání dřevěných konstrukcí horkým vzduchem o teplotě maximálně 120 °C a to po dobu asi 6 – 10 hodin.
 • Takto zahřáté dřevěné prvky sanované konstrukce akumulují teplo a dosahují teploty až 60 °C uvnitř průřezu. Při dosažení teploty 55 °C, dochází k likvidaci dřevokazného hmyzu a to ve všech jeho stádiích – vajíčko, larva, kukla, brouk.
 • Teplota uvnitř dřevěných prvků se měří například pomocí skleněných kapalinových teploměrů, které se umísťují na nejnepříznivějších místech ohřívané konstrukce krovu a zároveň u prvků s největším průřezem.
 • Uvedená metoda je vhodná pro památkově chráněné dřevěné konstrukce krovů či dřevěných stropů. To proto, že nezasahuje do sanovaných prvků žádným destrukčním způsobem.
 • Výhodou horkovzdušné metody je její zdravotní nezávadnost.
 • Proti dřevokazným houbám není tato metoda dostatečně účinná.
 • Termosanace může být v řadě případů ekonomicky efektivní, protože konstrukce napadená dřevokazným hmyzem – zejména pokud se jedná o velký rozsah napadení, se nemusí vyměňovat nebo nahrazovat konstrukcí novou. To má svůj význam také u památkově chráněných dřevěných konstrukcí.
 • Je však nutno podotknout, že tento proces neposkytuje žádnou ochranu proti opětovnému napadení dřevokazným hmyzem. Z tohoto důvodu musí být po termosanaci zajištěna ochrana dřeva proti napadení biologickými dřevokaznými škůdci.

Jak metoda funguje

 • Pomocí horkovzdušných agregátů je do sanovaného prostoru vháněno velké množství horkého vzduchu o teplotě 100 – 120°C. Ten zahřívá konstrukci na teplotu 60°C po dobu 6 – 10 hodin.
 • Pro vhánění vzduchu se využívá potrubí, které se skládá z jednotlivých dílů a pro každý sanovaný prostor má specifické složení.
 • Potrubí můžeme do prostoru přivést vikýři, střešními otvory, střešními okny nebo otvory, které se pro tento účel provedou ve střešním plášti.
 • Doba sanování je závislá na teplotě venkovního vzduchu, velikosti sanovaného prostoru a velikosti průřezů sanovaných dřevěných prvků.
 • Proto je vhodné provádět termosanaci v letních měsících, případně také na jaře a na podzim.
 • Limitní teplota v sanovaném prostoru je max. 120°C. Při použití nižších teplot vzduchu trvá vhánění vzduchu déle. Nižších teplot vzduchu je třeba použít např. u konstrukcí s paropropustnými fóliemi, štukovými stropy a u střech s asfaltovými pásy apod.
 • Teploty uvnitř sanovaných dřevěných prvků se měří zásadně u prvků, které vykazují největší průřezové hodnoty a to alespoň ve 2 místech.
 • O měření teploty jsou vedeny záznamy, které jsou součástí předávacího protokolu
 • Zahřívání sanované konstrukce je možno provádět ze 3 nebo 4 stran.
 • V nepříznivých případech je možno sanovat konstrukci i ze dvou stran. To však vyžaduje delší dobu ohřevu.

První likvidaci dřevokazného hmyzu horkým vzduchem provedla v ČR firma Thermo Sanace s.r.o. za účasti svých německých partnerů v obci Kozlovice (okr. Frýdek-Místek) na krovech historické budovy místního fojtství.

Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek

Thermo Sanace s.r.o.

Contact Information

Thermo Sanace s.r.o.
Chamrádova 475/23
718 00 Ostrava – Kunčičky
Display on the Map

Phone:
work +420 596 237 251

Mobile phone:
work + 420 602 714 382

E-mail:

Web:
www.thermosanace.eu

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: