> Home Page > Companies at CPM > CPM Partners > Professional Partners > Cobraman

Cobraman

Basic Information:

Obrázek

COBRAMAN

je evropský projekt zabývající se revitalizací brownfieldů. Revitalizace tzv. „hnědých ploch“ hraje důležitou roli při prevenci neregulovaného růstu měst a zlepšení kvality městského prostředí v celé Evropě. Průmyslová krajina často ohrožuje veřejné zdraví a podporuje vznik environmentálních rizik. Náprava takto postižených ploch bude u nových členů EU nabývat na důležitosti a bude také vyžadovat vysoké investice. Revitalizace brownfieldů je dlouhodobý a komplexní proces zahrnující široké spektrum speciálních disciplín, politických aktérů a zájmových skupin. Projekt poskytne znalosti managementu revitalizačního procesu nutné pro rychlejší a efektivnější činnost městských správ střední Evropy v revitalizaci brownfieldů.

NÁPLŇ PROJEKTU A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

K vypracování nových konceptů brownfield managementu jsou aktivity rozděleny do následujících té­mat:

Základní znalosti důležité v procesu rozhodování

Mnoho projektů v EU, stejně jako lokálních projektů, se již zabývalo problémy udržitelné obnovy brownfield ploch. Výsledky projektů obnovy brownfieldů budou ohodnoceny podle jejich vhodnosti a praktičnosti. Následně bude sestaven soubor základních nástrojů pro brownfiled management, který bude zveřejněn na webových stránkách projektu. Tento souhrn popíše současné know-how v oblasti managementu revitalizace brownfieldů. Hlavním výstupem bude „Příručka pro revitalizaci brownfieldů“, která bude sloužit jako podpůrný dokument v procesech managementu revitalizace brownfieldů.

Evropská databáze brownfieldů

V rámci přípravy a řešení pilotních projektů a vzdělávacích aktivit je zpracována Databáze Brownfieldů, jejímž cílem je vedle sběru dat z realizovaných a úspěšných projektů znovuvyužití brownfieldů vytvořit aktivní a aktualizovaný odborný nástroj pro rozdohovací, vzdělávací a aplikační využití (server s databází umístěn v Ostravě, strukturu dat spoluvytváří WSG Bydgoszcz a VŠB-TU Osttrava).

Brownfield manažer – manažer koordinující aktivity opětovného využití brownfieldů

Hlavním cílem je vytvořit profil pracovní pozice – brownfield manažera. Brownfield manažer bude usměrňovat a řídit proces revitalizace brownfieldů. V rámci projektu bude sestaven intenzivní vzdělávací kurz pro brownfield manažery, pracující ve státní správě a v odborné praxi. Každý partner projektu určí reprezentanty, kteří se zapojí do školení a praktických cvičení. Vývoj klíčových nástrojů řízení bude průběžným tématem praktických cvičení.

Pilotní aplikace

Při revitalizaci brownfieldů je třeba uvažovat celou řadu technických aspektů. Ty jsou nedílnou součástí SWOT analýz a revitalizačních plánů jednotlivých pilotních brownfieldů projektu. Partneři se v pilotních projektech zaměří na jednotlivé aspekty procesu revitalizace brownfieldů tak, aby byly pokryty všechny klíčové momenty tohoto procesu.

Evropská škola revitalizace brownfieldů

ObrázekVŠB – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostatními vzdělávacími institucemi zapojenými do projektu společně zřizují dvouleté navazující magisterské studium za účelem zvýšení kvalifikace v oblasti managementu revitalizace brownfieldů. Vzdělávání brownfield managerů bude rozšířeno o výuku prostřednictvím internetu, tzv. e-learning. Vedle toho je od listopadu 2010 v Bydgoszczi (WSG Bydgoszcz) otevřen jednoletý postgraduální výukový kurz, vyučovaný v polském jazyce.Kontaktní informace: všichni partneři, viz www.cobraman-ce.eu

Cobraman

Contact Information

Cobraman
VŠB – Technická univerzita 17. listopadu 15
708 33 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 597 323 544

E-mail:

Web:
www.cobraman-ce.eu

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: