> Home Page > Companies at CPM > Investors´Business Partners > Services for Investors > Legal Services > DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář

DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář

Products & Services:

Právo obchodních společností. Fúze a akvizice

Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Akvizice a divestice, včetně strukturování a právní due diligence
 • Korporátní restrukturalizace, včetně fúzí, transformací, rozdělení (včetně odštěpení) a procesů squeeze-out
 • Joint ventures, akcionářské smlouvy
 • Privatizace
 • Zajištění standardních korporátních procesů (valných hromad, plnění zákonných povinností)
 • Kontrola spojování soutěžitelů

Právo kapitálového trhu. Financování

Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Regulace v oblasti kapitálového trhu
 • Kolektivní investování, investiční fondy
 • Transakce v oblasti kapitálového trhu
 • Akviziční financování

Nemovitosti

Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Komplexní dokumentace pro nabývání a prodej nemovitostí
 • Komplexní právní řešení výstavby a provozu obchodních center, logistických areálů, průmyslových parků a residenčních projektů
 • Financování nemovitostí
 • Nájmy a podnájmy, leasing nemovitosti (sale and lease back)
 • Zastupování v územním a stavebním řízení, rozvoj velkých územních celků
 • Realizace zajišťovacích práv k nemovitostem

Pracovní právo. Kolektivní vyjednávání

Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Pracovní smlouvy a jiná související dokumentace
 • Zaměstnanecké benefity
 • Manažerské smlouvy, včetně strukturace odměňování
 • Zastupování zaměstnavatelů v soudních řízeních v pracovněprávních sporech
 • Poradenství a zastupování při kolektivním vyjednávání a jednání s odborovými organizacemi

Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • Zastupování v řízení před správními soudy, zejména v daňových věcech
 • Poradenství a zastupování v insolvenčním řízení

Právo hospodářské soutěže

Advokátní kancelář DVOŘÁK & SPOL. poskytuje právní poradenství zejména v následujících oblastech:

 • Poradenství v souvislosti s kontrolou spojování podniků
 • Franšízové a licenční smlouvy
 • Veřejná podpora
 • Veřejné zakázky

DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář

Contact Information

DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář
Pobřežní 12
186 00 Praha 8
Display on the Map

Phone:
work +420 255 706 500

Fax:
fax +420 255 706 550

E-mail:

Web:
www.akds.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: