> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Košice - Perfektné miesto pre vaše investície

Košice - Perfektné miesto pre vaše investície

Serial number of Investment Opportunity: 1003

Basic Information:

Municipality:Košice
Locality:Kosice I
Cadastral Area:N/A
Land Size:N/A
Price:Negotiated price
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: no
Organic load : no
Heritage Preservation : no
Readiness of the location for regeneration : no
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : no
    Water supply: no
    Sewerage : no
    Gas supply : no
    Data and telecommunication links : no
  Internal distribution
    Electricity : no
    Water : no
    Sewerage : no
    Gas: no
    Data and telecommunication links : no
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : no
  The international airport within 100 km : no
  Bus : no
  Railway : no
  Railway siding : no
  Access Communications : no
IO Type:Land, Lots, Parcels
Lots with a Building
IO Sort:Industrial Zones
Developmental Lots

Všeobecný úvod

Košice patria k mestám s bohatou a slávnou minulosťou. Od prvej písomnej zmienky o Košiciach uplynulo takmer osem storočí. Ich bohatú históriu výraznou mierou ovplyvnila skutočnosť, že už v dávnej minulosti boli na významnej križovatke obchodných ciest.

V roku 1290 mesto získalo niekoľko privilégií a právo chrániť mesto hradbami. V roku 1369, kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu Košice mestský erb, ktorý je modifikáciou kráľovského erbu rodiny Anjou. Je to najstaršia erbová listina udelená mestu v celej Európe.

So svojim ekonomickým a politickým vplyvom mesto patrilo k najvýznamnejším európskym mestám v stredoveku. V 14. a 15. storočí Košice prežívali nebývalý rozkvet remesiel a obchodu s kovom, kožušinami a inými tovarmi.

V roku 1657 založili Košickú Univerzitu, ktorá neskôr v 1777 sa premenila na Kráľovskú akadémiu s tlačiarňou. V 19. storočí vznikali manufaktúry, ktoré sa neskôr premenili na továrne. V druhej polovici 19. storočia mesto patrilo k najrozvinutejším mestám Maďarska. V medzivojnovom období sa mesto zmenilo na priemyselnú základňu a administratívne centrum regiónu.

Energický povojnový vývoj mesta sa ešte viac aktivoval v roku 1960, keď vznikol obrovský metalurgický kombinát Východoslovenské železiarne. Tento fakt podnietil masívnu migráciu do Košíc z celého bývalého Československa. Následkom toho rýchlym tempom vzrástol počet obyvateľov aj územie mesta. Toho času je to druhé najväčšie mesto na Slovensku s počtom 234 tisíc obyvateľov.

Územná a technická výhoda polohy mesta

Bohatá história mesta bola významne ovplyvnená faktom, že v minulosti Košice boli križovatkou dôležitých obchodných ciest. Chceli by sme pokračovať v týchto tradíciách vytvorením priaznivých podmienok na získanie zahraničných investorov a obchodníkov, aby za obojstranne výhodných podmienok mohli pomôcť mestu v jeho integrácii do širokej medzinárodnej hospodárskej spolupráce.

Nasledovné fakty sú niektoré teritoriálne a technické výhody Košíc:

  • Zemepisná poloha blízko k ukrajinským hraniciam (90 km), Poľsko (80 km), a Maďarsko (20 km). Existuje aj cestné, železničné a letecké spojenie s uvedenými štátmi.
  • Železničná sieť spájajúca západnú a východnú Európu. Koľaje sú dvojakého typu: úzkorozchodná (Európsky typ) a širokorozchodná trať (východoeurópsky štandard). Táto sa končí v Košiciach a preto je tu prekládková stanica.
  • Železničná križovatka spájajúca línie sever-juh Európy, mesto je spojené so železničnou traťou AGTC, ktorá spája Maďarsko a Poľsko.
  • Spojenie ciest E 50 (Bratislava-Košice-Ukrajina) a E 68 (Maďarsko-Košice-Prešov) s cieľom spojenia s juhovýchodnou európskou diaľnicou, ktorá prechádza cez Maďarsko a siaha až po Baltické more. Toto je realizovateľné len v prípade znovu otvorenia tzv. „Jantárovej cesty“ v smere Košice-Rzeszow.
  • Medzinárodné letisko 6 km od centra mesta, ktoré sa využíva na osobnú aj nákladnú dopravu.
  • Bola zariadená slobodná colná zóna z dôvodu, že Košice sú považované za miesto stretnutí pre Strednú a Východnú Európu.

Prítomnosť, budúce perspektívy a medzinárodné kontakty

V našom meste považujeme za historický míľnik etablovanie americkej spoločnosti U.S. Steel (od 1. júla 2001, – United States Steel LLC), ktorá vstúpila do Východoslovenských železiarní. Po tom, ako prebrali hutnícku výrobu bývalých Východoslovenských železiarní, spol. U.S. Steel Košice sa stala vedúcou priemyselnou spoločnosťou nielen v meste ale aj v celej Slovenskej republike.

Hospodársky základ tvorí viac než 20 tisíc obchodných jednotiek (vrátane obchodníkov), ktorí predstavujú viac než 9 % produkcie HDP Slovenska. Máme viac než 600 spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou v Košiciach, ako napr. Siemens, Ford Getrag, Rautaruukki Finland, Valeo Slovakia, Howe Slovensko, NESS Slovensko, JOBELSA Slovensko, Kosit, Východoslovenská energetika, Inžinierske stavby Košice, Eurovia – Cesty, Tesco, Optima Corporation, a i.. Košice sú bohaté na prírodné zdroje, suroviny a geotermálnu vodu. Najvýznamnejšie sú zdroje vysokokvalitného horčíka. Horčík sa ťažil v podzemných šachtách, síce toho času je ťažba dočasne zastavená.

Využívanie geotermálnych vôd vyzerá tiež veľmi perspektívne v Košickej kotline. Stupnica teploty vody sa pohybuje od 27oC do 182oC. Horúca geotermálna voda by sa mohla stať jedným z hlavných zdrojov kúrenia v mestskom systéme ústredného kúrenia, alebo by sa dala využiť aj na iné energetické účely.

Košice sú zapojené do spolupráce partnerských miest s viacerými mestami Európy aj Ameriky. Tieto partnerské vzťahy sú dôležitou súčasťou života a rozvoja mesta.

Pomocou cezhraničnej spolupráce mesto rozvíja užšie vzťahy s maďarským mestom Miskolc, a poľským mestom Rzseszów. Znovu otvorením tzv. „Jantárovej cesty“ sa môžeme napojiť na expresné cesty vedúce na európsky diaľničný systém cez Budapest ako aj smerom na Poľsko k Baltickému moru. V rámci medzinárodnej spolupráce mesto profituje zo skúseností získaných počas spolupráce so svojimi partnerskými mestami: Wuppertal, Cottbus, Miskolc, Mobile, Raahe, Rzseszów, Uzhhorod, Saint Petersburg, Budapest, Verona, Ostrava, Bursa, Niš, Plovdiv. Táto spolupráca má veľký vplyv na našu miestnu samosprávu, obzvlášť v oblasti výmeny skúseností o uplatnení miestnej samosprávy v administratí­ve mesta.

Možnosti výstavby zariadení občianskej vybavenosti, priemyselné zóny, možnosti bytovej výstavby a možnosti pre rekreačné aktivity naleznete ZDE.

  • Basic Information
  • Maps

Contact Information

Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Display on the Map

Phone:
work +421 556 419 111

Phone 2:
work +420 556 419 231

Fax:
fax +420 556 419 231

E-mail:

Web:
www.kosice.sk

PhDr. Rastislav Puchala
Samostatný referát – styk so zahraničím
Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Telefon:
+421 055 6419 106
E-mail:
rastislav.pucha­la@kosice.sk
Web:
www.kosice.sk

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: