> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Košický kraj - Priemyselné lokality

Košický kraj - Priemyselné lokality

Serial number of Investment Opportunity: 1427

Basic Information:

Municipality:N/A
Locality:Kosice Self-governing Region
Cadastral Area:N/A
Land Size:N/A
Price:Negotiated price
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: no
Organic load : no
Heritage Preservation : no
Readiness of the location for regeneration : no
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : no
    Water supply: no
    Sewerage : no
    Gas supply : no
    Data and telecommunication links : no
  Internal distribution
    Electricity : no
    Water : no
    Sewerage : no
    Gas: no
    Data and telecommunication links : no
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : no
  The international airport within 100 km : no
  Bus : no
  Railway : no
  Railway siding : no
  Access Communications : no
IO Type:Lots with a Building
IO Sort:Industrial Zones

Priemyselné lokality košického samosprávného kraja k nalezení v priložených súborech.

Analýza preukázala rôzny stupeň pripravenosti projektov pre zriadenie priemyselných parkov v období bezprostredne po sprístupnení fi nančnej podpory pre zriaďovanie priemyselných parkov, pričom identifi kovala hlavné problémové oblastí:

  • vysporiadanie vlastníckych vzťahov
  • záujem investorov o umiestnenie ich investície v danom priemyselnom parku
  • stav technickej a projektovej prípravy
  • súlad s územno-plánovacou dokumentáciou
  • stav technickej infraštruktúry
Obrázek

Download files:

File Name Type Size
Košice Pereš PDF Document 31 kB
EKO-TERM-TURIST PDF Document 32 kB
Valaliky PDF Document 31 kB
Moldava nad Bodvou PDF Document 31 kB
Gelnica PDF Document 31 kB
Kechnec PDF Document 33 kB
Dobrá PDF Document 30 kB
Sobrance – Západ PDF Document 31 kB
Priemyselný park Trebišov PDF Document 31 kB
Michalovce PDF Document 30 kB
Spišská Nová Ves PDF Document 32 kB
Kráľovský Chlmec PDF Document 31 kB
Rožňava PDF Document 32 kB

More About Locality

  • Basic Information
  • Maps

Contact Information

Košický kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Display on the Map

Phone:
work +421 557 268 111

Web:
www.vucke.sk

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: