> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Zlínský kraj - Brownfieldy

Zlínský kraj - Brownfieldy

Serial number of Investment Opportunity: 1914

Basic Information:

Municipality:Zlínský kraj
Locality:The Zlin Region
Cadastral Area:N/A
Land Size:N/A
Price:Negotiated price
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : N/A
    Water supply: N/A
    Sewerage : N/A
    Gas supply : N/A
    Data and telecommunication links : N/A
  Internal distribution
    Electricity : N/A
    Water : N/A
    Sewerage : N/A
    Gas: N/A
    Data and telecommunication links : N/A
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : N/A
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : N/A
  Railway : N/A
  Railway siding : N/A
  Access Communications : N/A
IO Type:Buildings
Lots with a Building
IO Sort:Brownfields

Zlínský kraj patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím starých nevyužívaných, popřípadě málo využívaných ploch a objektů po průmyslové či zemědělské činnosti tzv. „brownfields“, které lze za podmínek vhodné organizační, finanční i administrativní podpory regenerovat a znovu využít k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje.

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007–2013“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Finální podobu koncepce naleznete ZDE

V návaznosti na realizaci aktivit koncepčního charakteru v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007–2013“ zadal Zlínský kraj v září 2008 zpracování Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji jako strategického rozvojového dokumentu, který bude představovat klíčový a určující materiál při řešení dané problematiky brownfields v kraji. V listopadu 2008 byl vybrán dodavatel zpracování Strategie, a to ostravská společnost Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Cílem řešení problematiky brownfields je zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech.

Záměry Zlínského kraje v oblasti brownfields jsou:

 • revitalizace starých nevyužívaných, popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti,
 • zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields
 • zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields
 • zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields
 • vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
 • zmapování a specifikace současného stavu lokalit brownfields v kraji
 • analýza investičního prostředí
 • návrh postupu řešení revitalizace a využití lokalit brownfields na základě principů udržitelného rozvoje
 • vytvoření systému propagace – nabídky brownfields potencionálním investorům
 • vytvoření nástrojů a opatření k podpoře regenerace brownfields.

V návaznosti na stanovisko MŽP ČR byly katalogové listy u stávajících i nově doplněných lokalit brownfields ve Zlínském kraji doplněny o novém kritérium. Jejich aktuální znění naleznete ZDE.

Ze seznamu všech zmapovaných brownfields ve Zlínském kraji bylo na základě multikriteriální analýzy (kriteriální bodovací systém) vybráno 37 lokalit, které byly zařazeny do výběrového seznamu (short-list) a jsou podrobně charakterizovány formou projektových záměrů. Cílem projektových záměrů je popsat či navrhnout nový způsob využití, případně identifikovat zdroje na spolufinancování, stanovit odhad nákladů na regeneraci a zjistit angažovanost vlastníka předmětné lokality v procesu regenerace. Jednotlivé lokality jsou v různém stupni přípravy projektového záměru a další velkou roli hrají vlastnické vztahy, a to i při malém množství vlastníků.

V rámci návrhové části Strategie byla definována vize, priority, opatření a aktivity, kterými kraj aktivně přispěje k revitalizaci brownfields, včetně identifikace možných zdrojů financování jejich revitalizace.

DATABÁZE A ON-LINE MAPA LOKALIT BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Jedním z hlavních výstupů zpracované Strategie je vytvoření on-line mapy a funkční databáze všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru, která je zveřejněna na portálu mapových služeb v sekci on-line mapy

Databáze poskytuje v reálném čase relevantní informace podle požadovaných kritérií ze strany potenciálních investorů. V databázi je možné vyhledávat fulltextově, podle jednotlivých atributů, popřípadě lze kombinovat oba způsoby. Správcem databáze je Zlínský kraj, který bude ve spolupráci s vlastníky jednotlivých brownfields databázi průběžně aktualizovat a doplňovat o nové lokality typu brownfields.

ON-LINE MAPA (mapové projekty) BROWNFIELDS VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Databáze je propojena s on-line mapou. Základní postupy a pravidla práce s databází a mapou, včetně výkladu základních pojmů jsou obsaženy v Pravidlech k mapovému projektu a databázi brownfields ve Zlínském kraji.

Aktuální projektové záměry brownfields ve Zlínském kraji

Download files:

File Name Type Size
Cukrovar Hulín PDF Document 497 kB
Pivovar Jarošov PDF Document 485 kB
Pivovar Brumov PDF Document 559 kB
Dílny Valašské Klobouky PDF Document 646 kB
Dřevárna Vizovice PDF Document 541 kB
Farma Zálesí PDF Document 467 kB
Farma Zborovice PDF Document 477 kB
Farma Žopy PDF Document 519 kB
Farma Troubky PDF Document 521 kB
Abrhámova cihelna Kunovice PDF Document 482 kB
Cukrovar - Hulín PDF Document 497 kB
Areál bývalého pivovaru Kroměříž PDF Document 381 kB
Areál RCP Nedašova Lhota PDF Document 546 kB
Armádní velkosklad PH Halenkov PDF Document 601 kB
Baťův areál Zlín PDF Document 712 kB
Cihelna Litenčice PDF Document 479 kB
Cihelna Napajedla PDF Document 426 kB
Cihelna Osvětimany PDF Document 647 kB
Cihelna Vážany PDF Document 525 kB
COK Farma Mikulůvka PDF Document 485 kB
ČD Morkovice PDF Document 484 kB
Dřevařský závod Svatý Štěpán Brumov PDF Document 541 kB
Farma Blišice PDF Document 540 kB
Farma Brusné - Slavkov PDF Document 547 kB
Farma Buchlovice PDF Document 511 kB
Farma Cetechovice PDF Document 479 kB
Farma Čubov Nový Hrozenkov PDF Document 552 kB
Farma Dřínov PDF Document 293 kB
Farma Hlinsko PDF Document 366 kB
Farma Honětice PDF Document 497 kB
Farma Chomýž PDF Document 423 kB
Farma Chválkovice PDF Document 391 kB
Farma Jankovice PDF Document 602 kB
Farma Jarohněvice PDF Document 422 kB
Farma Jasenná PDF Document 548 kB
Farma Kateřinice PDF Document 484 kB
Farma Kochavec PDF Document 603 kB
Farma Kvasice PDF Document 543 kB
Farma Lhota PDF Document 377 kB
Farma Libosváry PDF Document 426 kB
Farma Litenčice PDF Document 474 kB
Farma Machová PDF Document 426 kB
Farma Maršov PDF Document 533 kB
Farma Medlov PDF Document 411 kB
Farma Nedašov PDF Document 536 kB
Farma Němčice PDF Document 480 kB
Farma Nevšová PDF Document 480 kB
Farma Nezdenice PDF Document 480 kB
Farma Osvětimany PDF Document 480 kB
Farma Pačlavice PDF Document 398 kB
Farma Přílepy PDF Document 405 kB
Farma Popovice PDF Document 516 kB
Farma Podkopná Lhota PDF Document 517 kB
Farma Pašovice PDF Document 526 kB
Farma Roštín PDF Document 549 kB
Farma Rymice PDF Document 503 kB
Farma Skaštice PDF Document 428 kB
Farma Skavsko PDF Document 545 kB
Farma Slavkov PDF Document 520 kB
Farma Slížany PDF Document 460 kB
Farma Spytihněvský dvůr PDF Document 394 kB
Farma Svárov PDF Document 501 kB
Farma Tetětice PDF Document 448 kB
Farma Zděchov PDF Document 543 kB
Farma Vlčková PDF Document 509 kB
Farma Velká Lhota PDF Document 586 kB
Farma Valašské Klobouky PDF Document 524 kB
Farma Veletiny PDF Document 625 kB
Farma Vlachova Lhota PDF Document 591 kB
Filmový areál ve Zlíně PDF Document 499 kB
Hala Horní Lideč PDF Document 534 kB
Havřická cihelna Uherský Brod PDF Document 568 kB
Hnojiště Ludslavice PDF Document 461 kB
Hraniční přechod Střelná PDF Document 406 kB
Chronotechna Strání PDF Document 521 kB
Kasárna Zářičí PDF Document 423 kB
Libosvárova cihelna Kunovice PDF Document 500 kB
Lihovar Zástřizly PDF Document 462 kB
Medika Vizovice PDF Document 443 kB
Mlékárna Kyselovice PDF Document 553 kB
Nákupní středisko a dům služeb Dolní Bečva PDF Document 526 kB
Nemocnice Uherské Hradiště PDF Document 542 kB
Panský dvůr Kunovice PDF Document 528 kB
Pivovar Uherský Ostroh PDF Document 606 kB
Pod přehradou Karolinka PDF Document 624 kB
Průmyslový areál Slavičín PDF Document 673 kB
Průmyslový areál UNITEX Hulín PDF Document 498 kB
Rekreační areál Podkopná Lhota PDF Document 624 kB
Rekreační objekt SSM Pozlovice PDF Document 566 kB
Rozestvěný průmyslový areál Kroměříž PDF Document 624 kB
Rybalkovy kasárna Kroměříž PDF Document 604 kB
Sad Pačlavice PDF Document 511 kB
Skelet Jižní Svahy PDF Document 577 kB
Sklárna Karolinka PDF Document 534 kB
Starý mlýn Lhotka nad Bečvou PDF Document 535 kB
Zemědělský areál Kudlov PDF Document 111 kB
Statek Bojkovice PDF Document 489 kB
Statek Hulín PDF Document 463 kB
Sýpka Cetechovice PDF Document 528 kB
Škola Brumov PDF Document 498 kB
Uhlí Rajnochovice PDF Document 557 kB
Ulice Průmyslová Uherské Hradiště PDF Document 514 kB
Vojenský areál Divnice PDF Document 489 kB
Vojenský areál Velké Těšany PDF Document 401 kB
Výrobní a skladový areál Svatý Štěpán Brumov-Bylnice PDF Document 492 kB
Vytěžené území cihelny Malenovice PDF Document 587 kB
Zahradnictví Malenovice PDF Document 595 kB
Zámečnictví Zlámanka PDF Document 477 kB
Zámek Liptál PDF Document 504 kB
Zámek Přílepy PDF Document 484 kB
Zámek Zdislavice PDF Document 653 kB
Zbytkový statek Hluk PDF Document 657 kB
Zelinářství Uherský Ostroh PDF Document 591 kB
Areál koupaliště Machová PDF Document 489 kB
Průmyslový areál Rožnov pod Radhoštěm PDF Document 315 kB

More About Locality

 • Basic Information
 • Maps

Contact Information

Ing. Ivana Habartová
Oddělení absorpční kapacity
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Telefon:
+420 577 043 419

E-mail:
ivana.habartova@kr-zlinsky.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2020 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: