> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Budova

Budova

Serial number of Investment Opportunity: 2481

Basic Information:

Municipality:Horní Lhota
Locality:Opava
Cadastral Area:Horní Lhota
Land Size:N/A
Price:1 095 000 Kč - minimální kupní cena
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : N/A
    Water supply: N/A
    Sewerage : N/A
    Gas supply : N/A
    Data and telecommunication links : N/A
  Internal distribution
    Electricity : N/A
    Water : N/A
    Sewerage : N/A
    Gas: N/A
    Data and telecommunication links : N/A
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : N/A
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : N/A
  Railway : N/A
  Railway siding : N/A
  Access Communications : N/A
IO Type:Buildings
IO Sort:Others

Budova, část obce Horní Lhota, č.p. 82, způsob využití bydlení na parcele st. 347/1, LV:104 a st. 347/2, LV:572, včetně součástí (venkovní betonové schodiště) a příslušenství (biologický septik) v k.ú. Horní Lhota u Ostravy, obec Horní Lhota, vedená u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava a zapsaná na LV č. 60000.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele.

Obrázek

Obrázek
  • Basic Information

Contact Information

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál
Březinova 6
746 01 Opava

Ing. Rozehnalová

Telefon:
+420 553 690 108

paní Blažejová

Telefon
+420 553 690 104

Web:
www.uzsvm.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: