> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Budova

Budova

Serial number of Investment Opportunity: 2571

Basic Information:

Municipality:Býkov-Láryšov
Locality:Bruntal
Cadastral Area:Býkov-Láryšov
Land Size:N/A
Price:283 318 Kč - minimální kupní cena
Method of Acquisition by Investor:Selection Procedure
Ownership:Municipality
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : N/A
    Water supply: N/A
    Sewerage : N/A
    Gas supply : N/A
    Data and telecommunication links : N/A
  Internal distribution
    Electricity : N/A
    Water : N/A
    Sewerage : N/A
    Gas: N/A
    Data and telecommunication links : N/A
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : N/A
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : N/A
  Railway : N/A
  Railway siding : N/A
  Access Communications : N/A
IO Type:Buildings
IO Sort:Others

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava
oznamuje vyhlášení výběrového řízení OOP/066/2012/5
na zjištění zájemce o koupi nemovitosti

  • budova v části obce Láryšov, č.p. 126, způsob využití jiná stavba na parcele St. 155, LV 108 včetně příslušenství (jímka) v katastrálním území Býkov, obec Býkov-Láryšov, vedený u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000.

Minimální kupní cena je 283 318 Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele.

More About Locality

Contact Information

pí. Blažejová
Telefon:
+420 553 690 104


Ing. Stančíkové Telefon:
+420 553 690 125
Web:
www.uzsvm.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: