> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Neplodná půda a vodní plocha v Jakubčovicích

Neplodná půda a vodní plocha v Jakubčovicích

Serial number of Investment Opportunity: 2705

Basic Information:

Municipality:Jakubčovice
Locality:Opava
Cadastral Area:Hradec nad Moravicí
Land Size:N/A
Price:35 000 Kč
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : N/A
    Water supply: N/A
    Sewerage : N/A
    Gas supply : N/A
    Data and telecommunication links : N/A
  Internal distribution
    Electricity : N/A
    Water : N/A
    Sewerage : N/A
    Gas: N/A
    Data and telecommunication links : N/A
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : N/A
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : N/A
  Railway : N/A
  Railway siding : N/A
  Access Communications : N/A
IO Type:Land, Lots, Parcels
IO Sort:Agricultural Land, Pond, Forest

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál, Březinova 6, 746 01 Opava

oznamuje vyhlášení výběrového řízení č. OOP/050/2013/4 na zjištění zájemce o koupi nemovitostí

§ pozemková parcela 468/5 o výměře 417 m2, ostatní plocha, neplodná půda

§ pozemková parcela 468/15 o výměře 1790 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá

včetně součástí (část stavby vodního díla Důlky na pozemcích pozemková parcela 468/5 a pozemková parcela 468/15, trvalé porosty – 1 ks třešeň ptačí)

v k.ú. Jakubčovice, obec Hradec nad Moravicí, vedených u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, zapsaných na LV č. 60000.

Minimální kupní cena je 35.000,– Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, o jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o nabízeném nemovitém majetku obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele u Ing. Rozehnalové, telefon 553 690 108 nebo paní Šejdové, telefon 553 690 103 a

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: