> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Družstevní byt 1+1 v Bohumíně

Družstevní byt 1+1 v Bohumíně

Serial number of Investment Opportunity: 2706

Basic Information:

Municipality:Bohumín
Locality:Karvina
Cadastral Area:N/A
Land Size:37 m2
Price:230 Kč
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : N/A
    Water supply: N/A
    Sewerage : N/A
    Gas supply : N/A
    Data and telecommunication links : N/A
  Internal distribution
    Electricity : N/A
    Water : N/A
    Sewerage : N/A
    Gas: N/A
    Data and telecommunication links : N/A
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : N/A
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : N/A
  Railway : N/A
  Railway siding : N/A
  Access Communications : N/A
IO Type:Buildings
IO Sort:Others

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH odbor Odloučené pracoviště Frýdek–Místek, referát Karviná Zakladatelská 974, 735 06 Karviná

oznamuje vyhlášení výběrového řízení čís. OFM/168/2013/1 o nejvhodnější nabídku na převod

  • členského podílu zahrnujícího práva a povinnosti ve Stavebním bytovém družstvu Bohumín, se sídlem Studentská 444, Bohumín, spojeného s užíváním družstevního bytu č. 8 o velikosti 1+1 a podlahové ploše 37,50 m2 v budově č.p. 968, na ulici Mírová, část obce Nový Bohumín, na pozemku parc. č. 709/5 v katastrálním území Nový Bohumín, obec Bohumín.

Minimální cena za převod členského podílu je 230.000,–- Kč.

Podrobnosti o vyhlášení výběrového řízení, jeho podmínkách a lhůtách, a podrobnosti o převodu členského podílu obdržíte při osobní návštěvě na adrese vyhlašovatele u sl. Mgr. Macurové, místnost č. 347, tel. 596 389 615 a u p. Ing. Hejny, místnost č. 345, tel. 596 389 612 a na internetových stránkách www.uzsvm.cz .

  • Basic Information

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: