> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Hradec Králové - Plochy pro výrobu a služby

Hradec Králové - Plochy pro výrobu a služby

Serial number of Investment Opportunity: 679

Basic Information:

Municipality:Hradec Králové
Locality:Hradec Kralove
Cadastral Area:N/A
Land Size:N/A
Price:Negotiated price
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:Municipality
Regulations: Regulation: N/A
Organic load : N/A
Heritage Preservation : N/A
Readiness of the location for regeneration : N/A
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : N/A
    Water supply: N/A
    Sewerage : N/A
    Gas supply : N/A
    Data and telecommunication links : N/A
  Internal distribution
    Electricity : N/A
    Water : N/A
    Sewerage : N/A
    Gas: N/A
    Data and telecommunication links : N/A
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : N/A
  The international airport within 100 km : N/A
  Bus : N/A
  Railway : N/A
  Railway siding : N/A
  Access Communications : N/A
IO Type:Land, Lots, Parcels
IO Sort:Industrial Zones

PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB BEZ NEGATIVNÍHO VLIVU NA OKOLÍ

Území sloužící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálů.

 1. Přípustné využití hlavní:

  stavby pro výrobu mimo staveb pro výrobu s negativním vlivem na okolí

  stavby pro výrobní a opravárenské služby

  stavby technických služeb

  stavby pro výrobní stavební činnost, stavební dvory

  stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady)

  stavby pro servisní a opravárenské služby

  autobazary a autopůjčovny a jim podobné areály

  skladové a manipulační plochy

 2. Přípustné využití doplňkové:

  stavby pro administrativu – jako součást areálů a staveb hlavních

  stavby pro prodej (velkoobchod i maloobchod) jako součást výrobních areálů, související s výrobní činností

  ČSPH kategorie B

  stavby pro nakládání s odpady

  místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty, vlečky

  garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla

  odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly a kola služební byty

  stavby pro zdravotnictví, vzdělávací a stravovací zařízení jako součást areálů a staveb hlavních

  liniové a plošné sadovnické porosty, izolační zeleň

  stavby pro technickou vybavenost

  stavby pro přechodné ubytování zaměstnanců, jako součást areálů a staveb hlavních

  stavby pro výzkumné, vývojové, zkušební a projekční provozy

  stavby pro stravování jako součást areálů a staveb hlavních

  stavby pro MHD

 3. Nepřípustné využití:

  stavby pro výrobu s negativním vlivem na okolí

  stavby pro bydlení mimo služební byty

  stavby pro školství mimo dílen učňovského školství

  stavby pro sociální péči, zdravotnictví a kulturu mimo uvedené v přípustném využití území

  stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využití území

  zemědělské stavby

  stavby pro rekreaci

  hřbitovy

Download files:

File Name Type Size
Plochy pro výrobu a služby PDF Document 24,698 kB

More About Locality

 • Basic Information
 • Maps

Owners

Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Display on the Map

Phone:
work +420 495 707 111

Fax:
fax +420 495 707 100

E-mail:

Web:
www.hradeckralove.org

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: