> Home Page > CPM Marketplace > Investment Opportunities > Žilinský samosprávný kraj - Katalóg investičných príležitostí

Žilinský samosprávný kraj - Katalóg investičných príležitostí

Serial number of Investment Opportunity: 960

Basic Information:

Municipality:N/A
Locality:Zilina Self-governing Region
Cadastral Area:N/A
Land Size:N/A
Price:Negotiated price
Method of Acquisition by Investor:Purchase
Ownership:N/A
Regulations: Regulation: no
Organic load : no
Heritage Preservation : no
Readiness of the location for regeneration : no
Infrastructure: Utilities
  External links to utilities
    Electricity supply : no
    Water supply: no
    Sewerage : no
    Gas supply : no
    Data and telecommunication links : no
  Internal distribution
    Electricity : no
    Water : no
    Sewerage : no
    Gas: no
    Data and telecommunication links : no
Transport Services
  Highway / expressway 30 km : no
  The international airport within 100 km : no
  Bus : no
  Railway : no
  Railway siding : no
  Access Communications : no
IO Type:Land, Lots, Parcels
Buildings
Lots with a Building
IO Sort:Brownfields
Greenfields
Industrial Zones
Historical Buildings
Developmental Lots
Agricultural Land, Pond, Forest

Žilinský kraj patrí medzi najpodporovanejšie regióny v Slovenskej republike z hľadiska poskytnutých investičných stimulov. V rokoch 2001 – 2007 bolo v Žilinskom kraji podporených celkovo osem investičných projektov v celkovom objeme 12 583, 873 mil. Sk (417,71 mil. EUR). Prevažným podporovaným odvetvím bol automobilový priemysel, ktorý sa aj vďaka tejto podpore stal ťahúňom hospodárskeho rastu regiónu. Pomoc schválená pre KIA MOTORS je najväčšou z hľadiska objemu, je aj najdrahšou pomocou z hľadiska nákladov na vytvorené pracovné miesta a investície vyvolané u prijímateľa zo všetkých podporených projektov v Slovenskej republike. Na rozdiel od európskych producentov nemohol kórejský výrobca počítať s dodávkami z blízkych krajín, čo malo za následok príchod ďalších kórejských dodávateľov spoločnosti KIA MOTORS (napr. Dong Wong Metal Industry, Dong Hee, Mobis, Hysco). Dodávky pre investora od slovenských dodávateľov predstavovali 75 % až 90 % nákupov realizovaných v Slovenskej republike v prípravnej fáze. Podobne aj vo výrobnej fáze je podiel lokálnych nákupov a dodávok z firiem lokalizovaných v Slovenskej republike relatívne vysoký a prevyšuje počet zahraničných dodávateľov. Aj na základe Nariadenia vlády č. 145/2008 patrí Žilinský kraj medzi štyri najpreferovanejšie regióny v Slovenskej republike, u ktorých môže maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer dosiahnuť 50% celkových nákladov.

Žilinský kraj je miesto s nezanedbateľným investičným potenciálom.
Katalóg investičných príležitostí Žilinského kraja je prehľadná databáza investičných možností v kraji a súčasne aj zdroj informácií o stave investičného prostredia pre podnikateľa.

  • Basic Information

Contact Information

Žilinský samosprávný kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Telefon:
+421 415 032 111
E-mail:
kip@zask.sk
Web:
vtpzilina.sk/kip

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: