> Home Page > Public Section > Projects Gallery - In Construction > Others

Projects Gallery - In Construction - Others

Zlín - Salaš - Kanalizace a ČOV

Projekt zahrnuje výstavbu čistírny odpadních vod, čerpací stanice, tlakové kanalizace a souvisejících objektů. … more

Project Stage: in constructionLocality: The Zlin Region - Zlin | Developer: Zlín


CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: