> Home Page > Public Section > Events Calendar > Finanční řízení projektů 7. rámcového programu

Finanční řízení projektů 7. rámcového programu

VŠB – TU Ostrava, učebna NK 344, 17. listopadu 15/2172, Ostrava – Poruba - Display on the Map »
21.10.2010
Seminář.

Program:

09:00 – Zahájení

09:05 – 10:30 – Základní charakteristika 7.RP (struktura, rozpočet, typy projektů, typy účastníků, zdroje informací)
Základní principy financování projektů 7.RP (detailní charakteristika přímých a nepřímých uznatelných nákladů, maximální příspěvek EU a otázka spolufinancování)

10:30 – 10:45 – Přestávka

10:45 – 12:00 – Příprava a realizace projektu 7.RP z finančního hlediska (příprava rozpočtu projektu, tok finančních prostředků, finanční výkazy a finanční kontroly a sankce) Diskuse

Přihláška zde.

Účast na semináři je zdarma.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: