> Home Page > Public Section > Events Calendar > Seminář pro Mistry a Stavbyvedoucí

Seminář pro Mistry a Stavbyvedoucí

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Display on the Map »
26.04.2011 - 27.04.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
První den obsahuje nezbytné průřezové zopakování nejdůležitějších dotčených právních předpisů, druhý den je věnován nejčastějším vadám a poruchám staveb vzniklých při realizaci staveb. Cílem semináře je poskytnou osobám odpovědným za odborné vedení provádění stavby (§158 S.Z.) potřebné odborné vědomosti.

Určeno pro:
Dvoudenní seminář je určen pro stavbyvedoucí či jinak označené funkce odpovědné dle § 153 zákona č.183/2006 (Stavební zákon) za provádění stavby.

Program:

Část A – 31.03.2011
08:30 – 09:00 – Prezence
09:00 – 10:30 – Smluvní vztahy ve výstavbě, JUDr. Pavel Novák
10:40 – 12:00 – Zákoník práce, JUDr. Pavel Novák
12:10 – 13:00 – Ochrana zdraví zaměstnanců, JUDr. Pavel Novák
13:00 – 13:30 – Přestávka, občerstvení
13:30 – 14:15 – Výrobky pro stavby (oprávnění jejich použití), Ing. Jana Čurdová, TZÚS
14:20 – 15:05 – Odpady a odpadové hospodářství, Miloš Huml, Eurovia CS
15:05 – 16:00 – Bezpečnost práce, koordinátor BOZP, Miloš Huml, Eurovia CS
16:10 – 17:00 – Problémy realizace staveb z hlediska hygieny

Část B – 01.04.2011
08:15 – 08:30 – Prezence
08:30 – 10:00 – Vady a poruchy staveb, Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., ČVUT
10:05 – 10:50 – Vady střešních plášťů, Ing. Lenka Hanzalová, PhD., ČVUT
10:55 – 11:40 – Realizace protihlukových opatření, závady, Ing. Jindřich Schwarz, CSc.
11:40 – 12:10 – Přestávka, občerstvení
12:10 – 12:55 – Tepelná ochrana budov – závady, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., CSI a.s.
13:00 – 14:30 – Technologie betonových konstrukcí, Ing. Hana Hanzlová
14:40 – 15:25 – Požární bezpečnost staveb – závady, Ing. Jaroslav Dufek

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

Přihláška zde.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: