> Home Page > Public Section > Events Calendar > Zkrácené stavební řízení, poznatky a praxe. Dopravní stavby, působnost autorizovaných inspektorů

Zkrácené stavební řízení, poznatky a praxe. Dopravní stavby, působnost autorizovaných inspektorů

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Display on the Map »
21.04.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
obsah a meze pravomocí autorizovaných inspektorů ve zkráceném stavebním řízení obecně, dopravní stavby, působnost AI v praxi

Určeno pro:
autorizované inspektory a zkušební komisaře

Program:

09:30 – 10:00 – Prezence

10:00 – Zahájení

10:15 – 11:00  – Aktuální problémy praxe autorizovaných inspektorů z hlediska stavebního zákona

Přednášející:
JUDr. Václava Koukalová
členka autorizační rady a legislativní komise ČKAIT, členka Výkladové komise Ministerstva zemědělství

11:00 – 11:30 – Diskuze

11:30 – 11:45 – Přestávka

11:45 – 12:30 – Dopravní stavby, včetně působnosti autorizovaných inspektorů

Přednášející:
Mgr. Vladimír Ježek, právník
Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, odd. speciálního stavebního řádu

12:30 – 13:00 – Diskuze

13:00 – 14:00 – Přestávka na oběd

14:00 – 14:45 – Praktické zkušenosti z činnosti autorizovaných inspektorů – beseda

Moderátor:
Ing. arch. Pavel Rada
člen Koordinační rady pro autorizované inspektory a autorizovaný inspektor

14:45 – 15:15 – Diskuze

15:15 – 15:30 – Závěry, konec semináře

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

Přihlaste se on-line zde.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: