> Home Page > Public Section > Events Calendar > Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru pozemních staveb

Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru pozemních staveb

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Display on the Map »
03.05.2011 - 05.05.2011
Odborný seminář.


Obrázek

Zaměřeno na:
Příprava na autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků, zaměřená zejména na základní požadavky na stavby dle § 8, vyhl. 268/09 Sb. (novela vyhlášky 137/98 Sb.), na problematiku střešních konstrukcí a na nejčastější závady při realisaci staveb.“

Výklad bude zaměřen na základní požadavky na stavby (vyhl. 268/09 Sb. §. 8 – novela vyhlášky 137/98 Sb.) prostřednictvím vybraných reprezentativních předmětů vztahujících se k danému požadavku, které jsou nutné mimo jiné pro úspěšné absolvování zejména odborné a právní části autorizační zkoušky.

Určeno pro:
žadatele o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby a ty, kteří si chtějí aktualizovat znalosti vybraných předmětů, jakož i pro ostatní zájemce o přednášenou problematiku

Program zde.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon:
+420 224 228 910
E-mail:
podlesakova@abf-nadace.cz

Vložné:
A. 1. den 1 666,66 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
B. 2. den 1 666,66 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
C. 3. den 1 666,66 Kč bez DPH / 2 000 Kč s DPH
Všechny části – 4 999,98 Kč bez DPH / 6 000 Kč s DPH

Přihláška zde.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: