> Home Page > Public Section > Events Calendar > Pracovní právo a pracovně právní vztahy

Pracovní právo a pracovně právní vztahy

Nadace ABF - Katera stavebních řemesel, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Display on the Map »
12.05.2011
Kurz.


Obrázek

Zaměřeno na:
postavení pracovního práva v právním systému ČR, základní právní rámec, zásady pracovně právních vztahů, vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Určeno pro:
podpořené osoby projektu Zvyšování kvality a konkurenceschop­nosti stavebních řemesel v Praze (OSVČ nebo zaměstnanec mikropodniku v oblasti řemeslného zajišťování staveb vykonávající svoji pracovní činnost z více než 50 % na území hl. m. Prahy)

Program:
Pracovní smlouva
Povinné náležitosti pracovní smlouvy
Druhy pracovního poměru, zkušební doba
Změna pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru – výpověď dána zaměstnancem, výpověď dána zaměstnavatelem atd.
Pracovní doba, rozvržení pracovní doby
Práce přes čas, noční práce
Pracovní pohotovost

Odborný garant:
JUDr. Pavel Novák

Organizační garant:
Bc. Petra Prokopová
Telefon:
+420 224 225 001
E-mail:
prokopova@abf-nadace.cz

Přihláška zde.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: