> Home Page > Public Section > Events Calendar > Kámen v architektuře

Kámen v architektuře

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Display on the Map »
08.06.2011
Konference.


Obrázek

Zaměřeno na:
Potřebu vnímat kámen jako nedílnou součást architektury, zejména při tvorbě veřejného prostoru, historických a moderních měst. Zdůraznění spolupráce obcí, architektů, řemeslníků a veřejnosti. Kámen tvoří partnera města, fasádu domu, je součástí pomníků a soch, je vděčným materiálem v interiéru, kámen je nejstarší stavební materiál, má přírodní původ a dlouhou životnost – každé historické město má barvu nejbližšího kamenolomu, kámen k užitku a kráse…

Určeno pro:
Zástupce měst a obcí, architekty, zahradní architekty, projektanty, zahradníky a kameníky, studenty, nejširší laickou a odbornou veřejnost

Program:

09:30 – 10:00 – Prezence

10:00 – 10:05 – Zahájení konference
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Předseda správní rady Nadace

10:05 – 10:15 – Úvod
PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury

10:15 – 10:40 – Kámen v architektuře
Ing. arch. Partik Kotas

10:40 – 11:05 – Kámen a moderní architektura
Ing. arch. Michal Hlaváček

11:05 – 11:25 – Zásady navrhování konstrukcí z kamene
Ing. Karel Dušek

11:25 – 11:50 – Kámen ve městě, dláždění
Ing. Petr Ištvánek, Vlastimil Nešetřil, Grano Skuteč

11:50 – 12:50 – Obědová pauza

12:50 – 13:15 – Kámen, budova a stavební fyzika
doc. Ing. František Kulhánek, CSc.

13:15 – 13:40 – ČVUT, Kámen, budova a statika
doc. Ing. Karel Lorenc

13:40 – 14:05 – Dekorační a stavební kameny České republiky v internetové databázi České geologické služby
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová

14:05 – 14:25 – Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Zpracování kamene a výchova nové generace
Ing. Josef Moravec, ředitel

14:25 – 14:50 – RNDr. Otakar Dubec, Vietnam, RNDr. Haager

14:50 – 16:00 – Panelová diskuse

Odborný garant:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Ing. Karel Dušek

Organizační garant:
Mgr. Daniela Pavlíčková
Telefon:
+420 224 225 001
E-mail:
pavlickova@abf-nadace.cz

Přihlaste se on-line zde.

Download files:

File Name Type Size
Město kámen - Město zeleň PDF Document 451 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: