> Home Page > Public Section > Events Calendar > Green City

Green City

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, Praha 1 - Display on the Map »
09.06.2011
Konference.


Obrázek

Zaměřeno na:
Potřebu vnímat zeleň jako nedílnou součást architektury, zejména při tvorbě veřejného prostoru, historických a moderních měst. Zdůraznění spolupráce obcí, architektů, zahradníků, řemeslníků a veřejnosti při navrhování koncepce sídel. Malá městská zeleň, která doprovází bydlení od terasy přes atria, balkony, dvory, okolí domu až do veřejného městského prostoru. Zeleň jako obytné prostředí ve městě.

Určeno pro:
Zástupce měst a obcí, architekty, zahradní architekty,pro­jektanty, zahradníky a kameníky, studenty architektury, studenty středních škol, nejširší laickou a odbornou veřejnost

Program:

09:00 – 09:30 – Prezence

09:30 – 10:00 – Úvod
Holandská ambasáda, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, zástupci ministerstev

10:00 – 10:20 – Nástroje a metody krajinářské architektury – Šance pro Ostravu
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

10:20 – 10:40 – Revitalizace nábřeží plzeňských řek
Ing. Pavlína Červená

10:40 – 10:50 – Přestávka

10:50 – 11:10 – Rehabilitace centrálního lázeňského parku a městského lázeňského centra v Poděbradech
Ing. Tomáš Jiránek

11:10 – 11:30 – Parky – místa, kde se města usmívají (ohlédnutí za soutěží Park roku 2004– 2010)
Ing. Jana Šimečková

11:30 – 12:30 – Oběd

12:30 – 12:50 – Vegetace pro udržitelnou architekturu
Ing. Samuel Burian

12:50 – 13:10 – Střešní zahrady
Aleš Kurz

13:10 – 13:30 – Obnova Jičínského parku
Ing. Zdeněk Sendler

13:30 – 13:50 – Příspěvek Holandská ambasada

13:50 – 14:00 – Přestávka

14:00 – 15:00 – Panelová diskuse

15:00 – 15:15 – Ukončení

Odborný garant:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Ing. Dana Štechová, ředitelka Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s.

Organizační garant:
Mgr. Daniela Pavlíčková
Telefon:
+420 224 225 001
E-mail:
pavlickova@abf-nadace.cz

Přihlaste se on-line zde.

Download files:

File Name Type Size
Město kámen - Město zeleň PDF Document 451 kB

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: