> Home Page > Public Section > Events Calendar > Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru dopravních staveb

Příprava na autorizaci ČKAIT v oboru dopravních staveb

Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 31, 110 00 Praha 1 - Display on the Map »
14.01.2016
Seminář.


Obrázek

Obrázek

Zaměřeno na:
Seminář poskytne posluchačům informace o průběhu zkoušky, pravidlech zkoušení, řádech ČKAIT.

V odborné části vyslechnou posluchači průřezové přednášky v oborech:
Kolejové dopravy
Pozemních komunikací
Stavba, údržba a navrhování pozemních komunikací

Všichni přednášející jsou členy zkušební komise pro obor Dopravních staveb. Odpovědi na otázky posluchačů jsou samozřejmostí.

Určeno pro:
Pro žadatele o autorizaci ČKAIT a ČKA, ale i pro všechny, kteří si chtějí aktualizovat své odborné vědomosti v oboru Dopravních staveb.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Telefon: +420 224 228 910
E-mail: podlesakova@abf-nadace.cz

Obsah:

07:30 – 07:45 – Prezence

07:45 – 08:15 – Zákon 360/92 Sb., pravidla zkoušky, rozdílová zkouška, požadavky na vzdělání, statistika úspěšnosti, potřebná praxe, zodpovídání dotazů (po přednášce může probíhat zodpovídání během celého dne), pravidla používání razítka autorizovanou osobou, pojištění autorizovaných osob
Ing. Karel Rod, SPS

08:20 – 09:50 – Projektování, stavba a údržba kolejových staveb
doc. Ing. Bohumil Kubát CSc.

09:55 – 10:40 – Bezpečnost práce na pracovišti
Miloš Huml

10:40 – 10.50 – Přestávka

10:50 – 12:10 – Stavba a údržba pozemních komunikací
doc. Ing Fr. Luxemburk

12:10 – 12:45 – Přestávka

12:45 – 15:00 – Projektování pozemních komunikací, včetně TP MD
doc. Ing. Ludvík Vébr CSc.

15:05 – 15:50 – Změny v PD a vady projektů, zkušenosti z výkonu AD
Ing. Miloslav Muller

Vložné:
1 900,82 Kč bez DPH / 2 300 Kč s DPH.
Při platbě převodem vezměte doklad o úhradě s sebou na seminář.
Vložné zahrnuje občerstvení.

Přihlaste se on-line zde.

Odborný grant:
Ing. Karel Rod
manažer SPS v ČR
E-mail:
rod@sps.cz
Telefon:
+420 224 951 421

Partneři akce:
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Evropské federace stavebního průmyslu- FIEC
Web: www.sps.cz.

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: