> Home Page > General Investment Information > Hradec Králové

General Investment Information - Hradec Králové

Doporučení Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové zástavby na správním území města

Schválené usnesením Rady města Hradec Králové c. RM/2008/1219 ze dne 7.10.2008. … more

22.03.2010 11:30


CZ | EN | PL

Sign in

© 2021 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: