> Home Page > Public Section > Projects > Others > Ostrava - Dostavba plošné kanalizace

Ostrava - Dostavba plošné kanalizace

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Projekt „Dostavba plošné kanalizace“ (DPK) řeší odkanalizování lokalit stávající zástavby na území města Ostravy a převedení odpadních vod do stávající městské stokové sítě s následnou likvidací znečištěných odpadních vod na již vybudovaných čistírenských kapacitách – ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze (ÚČOV).

V jednotlivých řešených oblastech jsou vybudovány pouze lokální stokové systémy, které jsou bez jakéhokoliv čištění vyústěny do recipientu (Odra, Ostravice), resp. část zástavby nemá vůbec vyřešeno systematické odkanalizování a odpadní vod z jednotlivých objektů a tyto jsou likvidovány v septicích či žumpách, které mají přepady zaústěny do stávající dešťové kanalizace, resp. do povrchových příkopů a trativodů, jenž odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Součástí projektu je také rekonstrukce ÚČOV Ostrava, která sice má dostatečnou látkovou i hydraulickou kapacitu, ale vyčištěné odpadní vody nesplňují požadované parametry kvality v ukazateli celkový dusík.

Cílem projektu „Dostavba plošné kanalizace „ je zrušit stávající kanalizační výpusti s odtokem nečištěných odpadních vod do povrchových toků, převést veškeré odpadní vody do nově vybudované či rekonstruované stokové sítě s následným vyčištěním odpadních vod na ÚČOV Ostrava a tím snížit zatížení recipientu (Ostravice, Odra) a okolní přírody vypouštěným znečištěním.

V současné době probíhá výběrové řízení na externího konzultanta, který bude spolupracovat na přípravě žádosti o spolufinancování projektu „Dostavba plošné kanalizace “ z fondů EU – Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013.

Projekt zahrnuje jednotlivé části:

 • Prodloužení sběrače B do Radvanic
 • Odkanalizování Přívozu do ÚČOV – II. etapa 1. část
 • Petřkovice kanalizační stoka T- část B (II. + III. etapa)
 • Plošná kanalizace Michálkovice I. + II. etapa
 • Nová Ves – inženýrské sítě II. etapa – ČS2, 2. a 3. stavba
 • Kanalizace splašková Plesná – Žižkov
 • Odkanalizování Přívozu do ÚČOV – II. etapa 2. část
 • Rekonstrukce ÚČOV Ostrava
 • Kanalizace Hrabová – 4.-5. část
 • Kanalizace Plesná II. etapa, 2. část
 • Kanalizace Folvark II. etapa, 1. část
 • Kanalizace ul. Zvěřinská, Slívová, Jan Maria
 • Kanalizace Nová Bělá – propojení
 • Kanalizace Krásné Pole – II. etapa

Ostrava - Dostavba plošné kanalizace

 • About CPM Portal
 • Maps

Contact Information

Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Display on the Map

Phone:
work +420 599 444 444

Phone 2:
work +420 844 121 314

E-mail:

Web:
www.ostrava.cz

Statutární město Ostrava – Magistrát města Ostravy
Odbor ekonomického rozvoje
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Telefon: +420 599 443 382
Telefon 2: +420 599 443 344
Fax: +420 599 442 040
E-mail: vpalicka@ostra­va.cz

Ovak a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Moravská Ostrava
Telefon: +420 597 475 111
E-mail: info@ovak.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: