> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Zlín - Podnikatelské inovační centrum

Zlín - Podnikatelské inovační centrum

Project Stage: dokončený

Basic Information:

Podnikatelské inovační centrum Zlín bylo zřízeno po kompletní rekonstrukci objektu číslo 23 ve východní části Průmyslového areálu ve Zlíně (bývalý Baťův areál). Objekt je v majetku statutárního města Zlína.

Město takto připravilo více než 2 450 m2 ploch pro podnikání. Podnikatelské inovační centrum Zlín vybraným začínajícím firmám poskytuje za zvýhodněných podmínek prostory, v nichž mohou být kanceláře, laboratoře či lehká výroba, upřednostňovány jsou aktivity s inovačním potenciálem. Využití objektu ke stanovenému účelu zajišťuje společnost Technologické inovační centrum, s.r.o., která je založena Zlínským krajem a Univerzitou T. Bati ve Zlíně k podpoře inovačního podnikání v regionu.

Hlavní cíle realizace projektu

 • Spojit aktivity význačných subjektů zajišťujících rozvoj města a regionu.
 • Stabilizovat absolventy univerzity ve městě.
 • Soustředit organizace podporující rozvoj podnikání do jednoho styčného místa.
 • Přilákat nové podnikatelské subjekty z tuzemska a zahraničí do města a regionu.
 • Učinit krok k postupnému řešení revitalizace Baťova areálu.

Podporované obory

 • Zdravotnická a medicínská technika
 • Výroba automobilových součástek
 • Modifikace a zpracování polymerů
 • Průmyslový design a multimediální komunikace
 • Rozvoj lidských zdrojů, řízení jakosti a certifikace
 • Tvorba klastrů ve výše uvedených oborech

Náklady na rekonstrukci 23. budovy

 • Celkové náklady: 2,3 mil. EUR (asi 67 mil. Kč)
 • Dotace z fondu Phare: 1,6 mil. EUR (asi 46 mil. Kč)
 • Městský příspěvek: 0,7 mil. EUR (asi 21 mil. Kč)

Rekonstrukci provedlo sdružení firem PSG-International a.s. a Pozemní Stavitelství Zlín a.s. Práce byly zahájeny v prosinci 2005, dokončeny v září 2006. Objekt byl předán do provozu dne 16. 10. 2006.

Provozovatel
Na základě usnesení Rady města Zlína rekonstruovaný objekt provozuje společnost Technologické inovační centrum Zlín s.r.o. se sídlem Vavrečkova 5262, Zlín.
Kontakt: Mgr. Daniela Sobieská
Telefon: +420 573 776 252
Ing. Petr Konečný
Telefon: +420 573 776 255
http://www.tic­zlin.cz

Získané ocenění

Podnikatelské inovační centrum získalo v soutěži „Stavba roku 2006“ nejprestižnější cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka a umístilo se na prvním místě v celostátní soutěži „Podnikatelská nemovitost roku 2006“ v kategorii „Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu“.

Zlín - Podnikatelské inovační centrum

Contact Information

Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Display on the Map

Phone:
work +420 577 630 111

Fax:
fax +420 577 432 911

E-mail:

Web:
www.mestozlin.cz

Magistrát města Zlína
Bc. Monika Valeriánová
oddělení koordinace projektů
Telefon:
+420 577 630 207
E-mail:
monikavaleria­nova@muzlin.cz

Technologické inovační centrum s. r. o.
Ing. Petr Konečný – Projektový manažer

Telefon:
+420 573 776 255

E-mail:
konecny@ticzlin­.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: