> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Zlín - Kongresové centrum

Zlín - Kongresové centrum

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Projekt Kongresové centrum Zlín je součástí projektu výstavby multifunkčního komplexu „Kulturní a univerzitní centrum Zlín“. Komplex sestává ze dvou samostatně funkčních celků:

  • budova A: Kongresové centrum Zlín (investor město Zlín)
  • budova B: Univerzitní centrum ve Zlíně (investor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).

Pro objekty A a B komplexu je vydáno společné územní rozhodnutí.

Kongresové centrum Zlín o kapacitě 930 míst umožní především provozování kongresových a konferenčních činností s využitím odpovídajícího technického zázemí a podporu rozvoje tzv. kulturní a obchodní turistiky.

Uvažovaný komplex bude postaven na místě bývalých Masarykových škol v centru města Zlína. Po dokončení bude obsahovat prostory pro kongresovou činnost, kulturní a společenské akce, sídlo rektorátu Univerzity Tomáše Bati, poskytování vědecko-technických informací (veřejně přístupná knihovna s 350 tis. svazky a veřejně přístupným vysokorychlostním internetovým připojením), stravovací a ubytovací a komerční služby.

Současný stav projektu

Základní kámen výstavby byl položen dne 26.6.2006. Byly dokončeny první části projektu, tj. příprava území a přeložky inženýrských sítí. Dále byla zrealizována dolní stavba – parkoviště. Průběžně jsou vedena jednání k dofinancování výstavby vlastního objektu centra, tj. horní stavby.

Popis časové realizace  – Projekt výstavby Kongresového centra Zlín je rozdělen na tři nezávislé části:

  • příprava území a přeložky inženýrských sítí
  • spodní stavba
  • horní stavba (polyfunkční budova a restaurace)
Obrázek

Zlín - Kongresové centrum

  • About CPM Portal
  • Maps

Contact Information

Zlín
Náměstí Míru 12
761 40 Zlín
Display on the Map

Phone:
work +420 577 630 111

Fax:
fax +420 577 432 911

E-mail:

Web:
www.mestozlin.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: