> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Plzeň - City Visions Europe

Plzeň - City Visions Europe

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

V prosinci 2008 se Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zapojil do mezinárodního projektu City Visions Europe. Cílem tohoto osmnácti měsíčního programu je vyvolat veřejnou diskusi o budoucnosti čtyř evropských měst, která v letech 2013–2015 kandidují na titul Evropské hlavní město kultury. Jedná se o francouzské Bordeaux, slovenské Košice, belgický Mechelen/Mons a Plzeň.

Cílem projektu je vytvořit vizi rozvoje čtyř sledovaných měst ve vztahu k vývoji evropského města a dále navrhnout řešení konkrétní lokality ve městě. Pro každou lokalitu budou zpracovány čtyři návrhy. Architektonické týmy (vždy jeden domácí a tři zahraniční) vybral organizátor projektu Berlage Institute z Rotterdamu na konci února 2009.

Pro účely tohoto projektu byl v případě Plzně vybrán prostor podél Tyršovy ulice, která dnes patří mezi nejvíce vytížené silnice ve městě. Čtyřproudá komunikace tvoří bariéru mezi historickým jádrem města a navazujícím územím. V lokalitě vymezené k řešení se připravují realizace některých projektů spojených s kandidaturou města na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Jedná se například o projekt nového divadla v Jízdecké ulici nebo Sportovně-relaxační centrum Štruncovy sady.

V rámci projektu se v jednotlivých městech uskuteční workshopy, při kterých si členové architektonických studií budou vyměňovat zkušenosti s domácími a zahraničními odborníky, politiky a obyvateli měst. Pro Plzeň je workshop plánován v termínu 20.–21. května 2009.

Na závěr roku 2009 je rovněž plánována série akcí, na kterých budou laické i odborné veřejnosti představeny výsledné návrhy. V Bordeaux, Košicích, Mechelenu/Monsu a Plzni proběhnou veřejné prezentace a diskuse, jejichž cílem je vyvolat debatu o těchto městech a o evropském městě obecně.

Poslední aktualizace: 15.5.2009

Zdroj: ukr.plzen.eu

More About Locality

Plzeň - City Visions Europe

  • About CPM Portal
  • Maps

Contact Information

Plzeňský kraj
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Display on the Map

Phone:
work +420 377 195 111

E-mail:

Web:
www.kr-plzensky.cz

Kont. osoba:
Bc. Jitka Karlová
programové dokumenty
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Telefon:
+420 378 035 037
E-mail:
karlova@plzen.eu

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: