> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > Administrative > Brno, Ostrava - Axis Office Park System

Brno, Ostrava - Axis Office Park System

Project Stage: dokončený

Basic Information:

Axis Office Park System byl vyvinut jako „chytré“ a uživatelsky přátelské řešení. Budovy byly projektovány pro maximalizaci efektivity. Flexibilní dispoziční řešení umožňuje nájemci, aby si vytvořil prostory které potřebuje. Budovy mohou být propojeny na každém podlaží, což umožňuje horizontální rozšíření a získání propojených ploch až do 2 500 m2.

Axis Office Parks se nabízí pro různé činnosti, jako jsou například výzkum a vývoj, operace Back-Office, Call-centra, bio-medicínský výzkum, vývoj software. Protože jsou CTParks umístěny v blízkosti regionálních populačních center a jsou dostupná prostřednictvím efektivní veřejné dopravy, mají společnosti snadný přístup ke kvalifikovaným a dostupným pracovním silám.

AXIS OFFICE PARK

Integrovaný kancelářský systém nabízející vysoce kvalitní a nákladově efektivní kancelářské prostory, navržené pro moderní podnikání. Pro umístění center výzkumu a vývoje, Call-center, zařízení pro laboratoře a testy, vývoj software a zařízení, a ostatní operace Back Office.

 • 194—2,550 m2
 • Flexibilní půdorysy pro otevřené, velkoprostorové nebo maloprostorové kanceláře, nebo pro kombinaci různých prostorových uspořádání
 • Možnost horizontálního a vertikálního rozšíření uvnitř budovy
 • Možnost horizontálního rozšíření do několika budov
 • Mezipodlaží, žaluzie, otevíravá okna
 • Vysoce výkonné spojení pomocí optických vláken, záložní zdroje/generátory, systémy nasávání vzduchu s řízením klimatu, integrované systémy požární ochrany
 • 24-hodinová ostraha
 • Elegantní úpravy zelených ploch a dokonalé pracovní prostředí
 • Přízemní restaurace a mini-market, zdravotnické zařízení s denním provozem a zařízení první pomoci
 • Zastávky veřejné dopravy, přímé napojení na dálnici
 • Velkorysé možnosti parkování pro osobní automobily zaměstnanců a zákazníků

More About Locality

Brno, Ostrava - Axis Office Park System

Contact Information

CTP Invest, spol. s r. o.
Central Trade Park D1 1571
396 01 Humpolec
Display on the Map

Phone:
work +420 565 535 565

Fax:
fax +420 565 533 501

E-mail:

Web:
www.ctpinvest.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: