> Home Page > Public Section > Projects > Commercial Premises > České Budějovice - Lannova třída

České Budějovice - Lannova třída

Project Stage: dokončený

Basic Information:

I. etapa 2006

V týdnu od 27. února do 3. března 2006 byly zahájeny plánované stavební úpravy českobudějovické Lannovy třídy v úseku mezi ulicemi Na Sadech a Jeronýmova.

Obrázek

Stavební práce zahrnují výměnu části inženýrských sítí, kompletní rekonstrukci komunikace do hloubky půl metru, změnu prostorového řešení a osazení nového mobiliáře. Po celou dobu stavby byl udržován komunikační pruh pro možnost nezbytného příjezdu a přístupy k jednotlivým objektům. Přístup do objektů byl omezen pouze minimálně, a to po dobu provádění prací přímo před vstupy, stejné to bylo i u vjezdů do objektů.

Obrázek

Předpokládané náklady na tuto první etapu představují 29 milionů korun včetně DPH.

26. září 2006 – 1. etapa rekonstrukce Lannovy třídy byla dokončena.

Obrázek

II. etapa 2009

V roce 2008 byla zahájena další etapa rekonstrukce Lannovy třídy a to v prostoru od ulice Jeronýmova po ulici Chelčického.

Obrázek

More About Locality

České Budějovice - Lannova třída

Contact Information

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice
Display on the Map

Phone:
work +420 386 801 804

Phone 2:
work +420 386 801 805

Fax:
fax +420 386 801 850

E-mail:

Web:
www.c-budejovice.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: