> Home Page > Public Section > Projects > Others > České Budějovice - Protipovodňová ochrana města České Budějovice

České Budějovice - Protipovodňová ochrana města České Budějovice

Project Stage: ve výstavbě

Basic Information:

Při poslední povodni v roce 2002 městem protékala voda v hodnotách, které se přibližovaly hranici tisícileté vody. Tato povodeň postihla rozsáhlé území města České Budějovice, a to především v centru a na Pražském předměstí.

Obrázek

Jedním z protipovodňových opatření, vzešlých z této zkušenosti a navržených i na vládní úrovni, je i v roce 2009 realizovaná stavba na řece Vltava v úseku od jezu v Českém Vrbném po Dlouhý most, ktrerou má na starosti státní podnik Povodí Vltavy.

Práce spočívají v rozšíření a prohloubení kynety koryta (prostor kudy v současnosti nerozvodněná řeka protéká) a zároveň s tím i snížení úrovně břehových berem (vodorovné plochy podél toku; „náplavky“). Celý projekt byl ověřen na povodňovém modelu města a jeho cílem je zabránit rozlití vody při povodních do zastavěného území města. Práce by měly skončit na podzim.

Obrázek

Na protipovodňové práce naváže ještě v průběhu letošního roku splavňování prováděné Ředitelstvím vodních cest ČR. Podrobnější informace o splavnění můžete nalézt na stránkách ředitelství, souhrn podrobností o úpravách Vltavy v Českých Budějovicích pak v lednovém čísle Novin českobudějovické radnice.

Obrázek

More About Locality

České Budějovice - Protipovodňová ochrana města České Budějovice

Contact Information

České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1,2
370 92 České Budějovice
Display on the Map

Phone:
work +420 386 801 804

Phone 2:
work +420 386 801 805

Fax:
fax +420 386 801 850

E-mail:

Web:
www.c-budejovice.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: