> Home Page > Public Section > Projects > Others > Ústí nad Labem - Protipovodňová opatření Střekov

Ústí nad Labem - Protipovodňová opatření Střekov

Project Stage: dokončený

Basic Information:

 • Investor spodní stavby: Povodí Labe státní podnik
 • Realizační firma: SMP CZ a. s.
 • Termín zahájení: 3/2008
 • Termín ukončení: 11/2008
 • Investor dodávky mobilních protipovodňových stěn: Statutární město Ústí nad Labem
 • Realizační firma: PBS – ROTAVA, s. r. o.
 • Termín zahájení: 4/2008
 • Termín ukončení: 11/2008
 • Dodávka mobilních protipovodňových stěn je součástí komplexu protipovodňových opatření na zvýšení ochrany nábřeží městské části Střekov v Ústí nad Labem.
 • Dodávky PBS – ROTAVA, s. r. o., byly kompletně dodány.
 • Proběhla montáž kotvících prvků, které jsou součástí pevné stavby (hráze). Kompletní mobilní stěna (sloupy, hradidla, šrouby) byla dodavatelem postavena, předvedena při zkušební montáži 11 – 13. 11 2008 následně demontována, uložena do skladu a předána k užívání investorovi.
 • Na stavbu byla poskytnuta dotace Ústeckého kraje ve výši: 10.000.000,– Kč
 • Celkové IN na stavbu činí: 25.226.147,20 Kč

More About Locality

Ústí nad Labem - Protipovodňová opatření Střekov

Contact Information

Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Display on the Map

Phone:
work +420 475 241 111

Fax:
fax +420 475 211 503

E-mail:

Web:
www.usti-nad-labem.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2023 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: