> Home Page > Public Section > Projects > Leisure Time Facilities > Ústí nad Labem - Výstavba kabin pro hřiště ZŠ Nová

Ústí nad Labem - Výstavba kabin pro hřiště ZŠ Nová

Project Stage: dokončený

Basic Information:

  • Stavba byla financována ze zdrojů KÚÚK z fondu hejtmana.
  • V roce 2007 byly zahájeny práce o celkovém objemu 1 mil. Kč. V roce 2008 byl objekt dokončen a zkolaudován.
  • Dne 1. září 2008 byly kabiny uvedeny do provozu.
  • Celkové náklady činily 6,4 mil. Kč.
  • Zhotovitelem stavby byla firma Bronda v. o. s., Ústí nad Labem.
  • Technický dozor zajišťoval pracovník OI MmÚ a zhotovitelem PD a AD zajišťoval p. Miloš Dolník.

More About Locality

Ústí nad Labem - Výstavba kabin pro hřiště ZŠ Nová

Contact Information

Ústí nad Labem
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Display on the Map

Phone:
work +420 475 241 111

Fax:
fax +420 475 211 503

E-mail:

Web:
www.usti-nad-labem.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2022 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: